Ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Khánh Thiện

Được sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh, phòng lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình và sự đóng góp công sức của con, em địa phương xã Khánh Thiện, dịp 30/4 và 1 tháng 5 năm nay, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Khánh Thiện đã được hoàn thành.

Ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Khánh Thiện

Cuốn sách ra đời đáp ứng được việc phản ánh trung thực chặng đường 60 năm (1947-2007) đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thiện; rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, động viên cán bộ, nhân dân phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quê hương giầu mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dân quân du kích xã Khánh Thiện dùng súng trường

bắn rơi máy bay Pháp (3-1954).   Ảnh: Tư liệu

Đồng thời khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Khánh Thiện giữ vững, phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phạm Trường