Ra mắt CLB văn hóa thể thao tâm năng dưỡng sinh người cao tuổi thôn Phú Sơn

Ngày 15/12 tại Nhà văn hóa thôn Phú Sơn (Gia Hòa, Gia Viễn), thôn Phú Sơn đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ văn hóa thể thao tâm năng dưỡng sinh người cao tuổi thôn Phú Sơn.

Ra mắt CLB văn hóa thể thao tâm năng dưỡng sinh người cao tuổi thôn Phú Sơn

Biểu diễn văn nghệ tại lễ ra mắt CLB.

Thôn Phú Sơn hiện có 179 hộ với hơn 700 dân, với hoạt động kinh tế đa dạng gồm nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

Thời gian qua thôn đã nỗ lực quan tâm đến các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân, nhất là đối với người cao tuổi. Do vậy đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong thôn ngày càng được cải thiện và nâng cao lên một bước.

Nhiều sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức dưới hình thức các câu lạc bộ như: câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, tâm năng dưỡng sinh, câu lạc bộ văn nghệ...hoạt động khá sôi nổi, đem lại niềm vui, mang đến cơ hội sáng tạo, thụ hưởng văn hóa lành mạnh cho người dân, đặc biệt là đối với 97 hội viên người cao tuổi và 45 thành viên câu lạc bộ văn hóa, thể thao tâm năng dưỡng sinh.

Câu lạc bộ cũng nhằm hiện thực hóa chủ trương của xã Gia Hòa về việc tích cực phát triển đời sống văn hóa mới ở khu dân cư theo các tiêu chí nông thôn mới. Góp phần cải thiện đời sống tinh thần của người dân, động viên người dân tích cực rèn luyện sức khỏe, hăng say lao động sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Mai Phương