Quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X)

Ngày 14-4, Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 (khóa X); sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X)

Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết và các văn bản, kết luận Hội nghị lần thứ 9, BCH TƯ Đảng (khóa X);, triển khai Chương trình hành động số 24-Ctr/TU ngày 19-3-2009 của Tỉnh ủy bổ sung thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bổ sung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2010 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, tập trung vào một số nội dung: các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, kích cầu đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ; các giải pháp về đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong đó đẩy mạnh phong trào tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Về kết quả công tác quý I, trong điều kiện ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu Ban thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong khối hoàn thành những mục tiêu đề ra trên các mặt công tác.

 

Tổng giá trị sản xuất, kinh doanh quý I của các doanh nghiệp trong khối đạt hơn 287 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 32 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

 

* Ngày 14-4, Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH T.Ư Đảng (khóa X) tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố và các xã, phường, đơn vị trực thuộc.

 

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe các nội dung cơ bản của Nghị quyết T.Ư 9 (khóa X) về "một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X": tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X sau nửa nhiệm kỳ 2006- 2008; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp từ nay đến Đại hội XI của Đảng; một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện từ nay đến Đại hội XI của Đảng…

 

Chương trình hành động bổ sung nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII của BCH Đảng bộ thành phố tập trung vào các nội dung: Nhiệm vụ và giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, kích cầu đầu tư để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu trên địa bàn thành phố, kích cầu đầu tư vào tiêu dùng trên địa bàn thành phố, thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ. Các giải pháp về đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung vào công tác giảm nghèo, xóa nhà xuống cấp và bảo trợ xã hội, đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ sở…

 Quỳnh Thu - Bùi Diệu