Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa X) "Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới" và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về "Khu vực phòng thủ" cho cán bộ chủ chốt cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Lớp học được quán triệt, nghiên cứu ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới"; Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về "Khu vực phòng thủ"; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/T.Ư của Đảng ủy Quân sự tỉnh; hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/T.Ư trong lực lượng vũ trang tỉnh, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh.

Sau lớp học, cấp ủy các cấp trong LLVT tỉnh xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị và địa phương; tổ chức học tập, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sỹ của đơn vị, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sỹ đều được quán triệt, học tập. Động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ở địa phương.

Đức Phòng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện