Qua 2 năm học tập và làm theo Bác ở Yên Khánh

Năm nay, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác cũng vừa tròn 2 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với tấm lòng biết ơn, kính yêu vô hạn với Bác Hồ, các địa phương trong tỉnh đang tích cực học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Tống Thanh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện.

Qua 2 năm học tập và làm theo Bác ở Yên Khánh

Nhà văn hóa xã Khánh Tiên (Yên Khánh) trong ngày đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Đức Lam

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện?

Đ/c Tống Thanh Hùng: Có thể nói, Chỉ thị 05- CT/TW đã đi vào cuộc sống, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, cơ quan đơn vị.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những vấn đề phát sinh phức tạp ở cơ sở, những băn khoăn, bức xúc trong cán bộ, đảng viên; gắn với lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân- là yếu tố quan trọng để tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Chính vì vậy, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Điều đó được thể hiện ở việc nhiều cấp ủy đã năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, "nói đi đôi với làm", "nói ít, làm nhiều", dám làm, dám chịu trách nhiệm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Yên Khánh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trên địa bàn huyện; thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Phong trào xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện thực hiện quyết liệt với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đến nay, toàn huyện có trên 200 mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế như: vùng sản xuất rau an toàn ở xã Khánh Thành; liên kết với doanh nghiệp sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao ở Khánh Hồng, Khánh Hội; trồng cây dược liệu (Trạch tả, Bạch chỉ) ở xã Khánh Thủy, Khánh Công, Khánh Cường. Làm theo Bác, ngày càng xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân với những việc làm tiêu biểu, gương mẫu, nhiệt tình trách nhiệm trong vận động giải phóng mặt bằng, trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm... Nhiều tấm gương về rèn luyện đạo đức, lối sống có uy tín trong khu dân cư, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, từ thiện, vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trong cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và lực lượng vũ trang.

PV: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy có những cách làm như thế nào để việc học tập đi vào thực chất, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân?

Đ/c Tống Thanh Hùng: Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 đảm bảo khoa học, sâu sát, kịp thời, hiệu quả, có sự cụ thể hóa, vận dụng phù hợp với địa bàn huyện, giúp cho các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện thuận lợi. Tham mưu và kiểm tra thường xuyên việc tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề, chủ đề hàng năm; ban hành hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị tại buổi sinh hoạt thường kỳ của các Chi bộ; hướng dẫn mẫu đăng ký cam kết và kế hoạch phấn đấu thực hiện Chỉ thị của tập thể, cá nhân.

Ban Tuyên giáo cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ xã, thị trấn phân công Đảng ủy viên, đảng viên Chi bộ cơ quan xã, thị trấn định kỳ hàng tháng dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở; các đồng chí Huyện ủy viên, Thường vụ Huyện ủy mỗi tháng dự sinh hoạt tại chi bộ địa bàn phụ trách ít nhất một chi bộ để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, chúng tôi hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua hoạt động tham quan thực tế, hoạt động ngoại khóa, tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; gắn việc thực hiện Chỉ thị với các phong trào thi đua của địa phương, của MTTQ và các tổ chức chính trị. Thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; tăng cường phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị.

PV: Việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2018 được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Tống Thanh Hùng: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, phân công các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và cùng dự buổi học tập chủ đề năm tại đơn vị phụ trách (theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và tài liệu gửi kèm). Các Đảng bộ trực thuộc phân công các đồng chí Đảng ủy viên, đảng viên chi bộ cơ quan dự sinh hoạt chủ đề năm tại các chi bộ. Sau quán triệt, học tập, các Đảng bộ, chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, liên hệ, kiểm điểm về tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của từng cán bộ, đảng viên; đăng ký kế hoạch, nội dung phấn đấu thực hiện.

Ban Thường vụ Huyện ủy xác định chủ đề năm 2018 của huyện là "Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Từ đó, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ hướng dẫn của ngành cấp trên, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch và hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn, các hội, đoàn thể thực hiện chủ đề.

PV: Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh tiếp tục chỉ đạo những công việc trọng tâm gì để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả cao?

Đ/c Tống Thanh Hùng: Để việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo những nội dung trọng tâm đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 của BCH Đảng bộ tỉnh "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu" tại các TCCSĐ.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, tập trung đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt tạo sự chuyển biến về nền nếp, tác phong công tác, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động với phương châm "hướng về cơ sở, gần dân, trọng dân, chăm lo lợi ích của nhân dân".

Cùng với đó, tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện ở các TCCSĐ, các cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thùy Phương