Phường Trung Sơn, nhiều công trình được thực hiện từ việc phát huy quy chế dân chủ.

Cùng với các xã, phường của thị xã Tam Điệp, phường Trung Sơn đã nỗ lực không ngừng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của thị xã.

Phường Trung Sơn, nhiều công trình được thực hiện từ việc phát huy quy chế dân chủ.

Phong trào TDTT của phường khá phát triển. Ảnh minh họa.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của phường còn 1,8%; sản xuất nông nghiệp, TTCN, thương mại và dịch vụ có nhiều bước chuyển tích cực... Nhiều năm qua, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", việc đầu tư xây dựng các công trình công cộng phục vụ sinh hoạt và đời sống nhân dân được cấp ủy, chính quyền quan tâm và nhận được sự tham gia của đông đảo nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn.

Phường Trung Sơn có 21 tổ dân phố. Đây cũng là địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh với việc hình thành và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông người cao tuổi, bóng đá... Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền phường luôn quan tâm làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo để MTTQ làm nòng cốt trong việc thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Trong đó, Đảng ủy phường đặc biệt chú ý đến việc phát huy quy chế dân chủ để huy động sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân, mỗi hộ gia đình trong việc xây dựng các công trình công cộng ở khu dân cư như: Nhà văn hóa phố, điểm vui chơi, luyện tập TDTT, đường giao thông nội phường...  Với việc đưa quy chế dân chủ vào cuộc sống thông qua việc công khai, dân chủ những việc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", từ nhiều năm qua, không chỉ các công trình ở khu dân cư được đưa ra bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân mà các công trình quan trọng của địa phương như: Trường học, trạm y tế, đường giao thông... cũng được đưa ra bàn bạc tại các cuộc họp tổ dân phố để nhân dân cùng thảo luận, thống nhất phương thức, cách làm và cử ban thanh tra nhân dân giám sát quá trình thi công xây dựng. Tại các cuộc họp tổ dân phố, người dân nào cũng được thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với những vấn đề đưa ra bàn bạc. Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến, mỗi tổ dân phố sẽ phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện. Như năm qua, cùng với việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định của pháp luật, phường Trung Sơn đã triển khai hàng loạt các công trình có sự chung tay, góp sức của cả Nhà nước và nhân dân như: Đường giao thông nội phường khu vực tổ dân phố 17, 14, 15, 1 và 24, xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 1, 7 và 15...  Đặc biệt, ba tổ dân phố 1, 7 và 15 đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân cùng thống nhất phương thức, cách làm để xây dựng và hoàn thiện nhà văn hóa. Phát huy hiệu quả từ việc thực hiện và chấp hành tốt quy ước của phố, các tổ dân phố 1, 7 và 15 huy động sự đóng góp của nhân dân tới 70% trong tổng kinh phí để hoàn thiện công trình, đưa vào phục vụ việc hội họp, sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, từng bước hoàn thiện các công trình đảm bảo đời sống và sinh hoạt của nhân dân, hệ thống rãnh thoát nước, cống thoát nước cũng được triển khai xây dựng ở một số tuyến đường theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".  Khi các công trình được hình thành đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Người dân trong phường chấp hành tốt các quy định về việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, chấp hành tốt giữ gìn vệ sinh môi trường. Ngày 27 hàng tháng đã trở thành ngày các tổ dân phố tổ chức dọn dẹp vệ sinh để giữ gìn cảnh quan, môi trường. Việc xây dựng và đưa các công trình công cộng vào phục vụ nhu cầu của nhân dân còn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Bên cạnh việc tích cực lao động sản xuất, học tập, theo từng độ tuổi, nhu cầu, người dân trong phường đã có địa điểm để luyện tập những môn thể thao mình yêu thích.  Đến nay, thông qua cách làm hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, phường Trung Sơn đã xây dựng được 17/21 nhà văn hóa, xây dựng được 1 sân bóng đá diện tích hơn 1 ha, 3 sân bóng đá mi ni ở các tổ dân phố 3, 14 và 22... Toàn phường có 85% gia đình thể thao, 95% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 12/21 khu dân cư tiên tiến và văn hóa. Kết quả này đã góp phần vào kết quả thực hiện các mục tiêu về văn hóa - xã hội mà Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Năm nay, toàn phường phấn đấu sẽ xây dựng thêm 4 nhà văn hóa ở các tổ dân phố còn lại.

Lý Nhân