Phường Ninh Khánh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"

Ngày 10/5, UBND phường Ninh Khánh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr- BCA -MTTQ giữa Bộ Công an với Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Phường Ninh Khánh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, lực lượng Công an và MTTQ phường Ninh Khánh đã tích cực phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" về an ninh trật tự (ANTT) từ cơ sở. 

Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả ở khu dân cư, tổ dân phố, tiêu biểu như mô hình "sáng, sạch, bình an", "lắp đặt camera an ninh", "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy"...

Bên cạnh đó, quan tâm củng cố, kiện toàn và duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đến nay, lực lượng Công an phường đã đảm bảo về chỉ tiêu quân số trong biên chế; lực lượng Ban bảo vệ dân phố được kiện toàn đầy đủ (96 thành viên).

Ngoài ra, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn luôn được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "an toàn về ANTT"...  

Đặc biệt, trong những năm qua, Công an phường, MTTQ phường và các tổ chức thành viên, các đoàn thể cùng các ngành chức năng đã phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp hòa giải thành công 65 vụ mâu thuẫn ngay tại cơ sở; tổ chức ký cam kết đối với 100% hộ dân trên địa bàn về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm về pháo, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; vận động 99,5% người dân tham gia làm căn cước công dân có gắn chíp, hơn 76,3% tham gia cài đặt và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện tố giác, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư... 

Qua đó, góp phần giữ vững, ổn định ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ năm 2013 đến nay trên địa bàn phường Ninh Khánh không xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nào.

Ghi nhận những kết quả trong thực hiện Chương trình phối hợp, tại hội nghị, 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được UBND phường Ninh Khánh biểu dương, khen thưởng.

Phường Ninh Khánh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Ân Nghĩa - Đức Lam