Phụ nữ Nho Quan thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nho Quan đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phụ nữ Nho Quan thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Tiết mục văn nghệ của hội viên phụ nữ huyện Nho Quan tại chuyên đề "Bí quyết hiểu mình, hiểu con, xây dựng gia đình hạnh phúc". Ảnh: Anh Tuấn

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nho Quan cho biết: Hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do các cấp Hội phát động, Hội LHPN huyện chỉ đạo các chi hội tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp đỡ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ nữ huyện đã hướng dẫn các chi hội tiến hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: nuôi heo đất; tiết kiệm từ thu gom phế liệu; tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Đến nay, các cấp hội đã tiết kiệm được tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, tổ chức trao tặng hơn 1.000 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách; nhận giúp đỡ 35 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt với các hình thức như kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ việc làm, cho vay vốn với chính sách ưu đãi. Các đơn vị thực hiện tốt công tác này có thể kể đến như: Hội Phụ nữ Văn Phú, Đồng Phong, Đức Long.

Thực hiện Đề án "Xóa đói giảm nghèo bền vững" gắn với phong trào "Hội viên phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế", Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Trạm bảo vệ thực vật huyện tổ chức các buổi chuyển giao kỹ thuật tại 27/27 chi hội, hướng dẫn hội viên áp dụng KHCN vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đem lại năng suất cao, qua đó, thu hút hơn 20.000 lượt hội viên tham gia. Hội cũng liên kết với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, quản lý số vốn trên 430 tỷ đồng cho hơn 7.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất do hội viên phụ nữ thành lập đem lại hiệu quả kinh tế cao, điển hình như mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Gia Thủy, sản xuất lúa giống tại xã Thạch Bình, trồng dưa an toàn tại Sơn Lai…

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Gia đình 5 không, 3 sạch" được các tầng lớp phụ nữ huyện tích cực hưởng ứng. Các chi hội phụ nữ đã xây dựng được 75 km đường hoa phụ nữ; 250 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; duy trì hiệu quả 121 tổ thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường; quản lý hơn 1.000 lò xử lý rác thải.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được chị em hội viên tham gia sôi nổi với nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa được tổ chức vào các dịp kỷ niệm, lễ lớn của Đảng, của đất nước đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Đặc biệt, hưởng ứng cuộc thi "Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi cấp tỉnh" năm 2018, Hội LHPN huyện Nho Quan đã có 1 thí sinh xuất sắc đạt giải nhất là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đồng Phong với đề án "Xây dựng tổ hợp tác sản xuất rau an toàn".

Công tác phát triển tổ chức Hội trong năm qua cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận với việc kết nạp 359 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay là 26.208 người. Qua bình xét cuối năm có 654/774 cán bộ đạt danh hiệu "Cán bộ Hội cơ sở giỏi". Kết quả xếp loại có 24/28 cơ sở Hội xếp loại trong sạch, vững mạnh đạt tỷ lệ cao trên 85%.

Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Nho Quan tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi hội thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mạnh Tuấn