Phong trào thi đua Quyết thắng ở Kim Sơn

Thượng tá Lê Ngọc Giao, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kim Sơn cho biết: Nhiều năm qua, Ban CHQS huyện đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu tác chiến, xây dựng lực lượng vững mạnh về tổ chức, số lượng và chất lượng; làm tốt công tác huấn luyện cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng-an ninh; rèn luyện kỷ luật - xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

Phong trào thi đua Quyết thắng ở Kim Sơn

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thăm hỏi, động viên các chiến sỹ lên đường nhận nhiệm vụ chống bão năm 2009 ở Kim Sơn.

Để làm tốt các nhiệm vụ đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Qyết thắng (TĐQT), đây là động lực để củng cố và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. LLVT huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho các cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng của phong trào TĐQT nhằm xây dựng tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Hằng năm, huyện đã chú trọng đến việc kiện toàn, củng cố Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp. Ban CHQS huyện đã duy trì nền nếp việc tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua thường xuyên và đột kích. Phong trào thi đua luôn được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, hướng các mục tiêu thi đua vào khắc phục những khâu yếu, việc khó, làm chuyển biến tình hình ở cơ sở.

3 năm trở lại đây, phong trào TĐQT của LLVT huyện đã luôn gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Nhiều phong trào thi đua tiêu biểu đã được phát động như: "Một tập trung, hai khâu đột phá"; "Sáng mãi Điện Biên"; "Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm"; "Mừng Đảng, mừng xuân"…

Vai trò tham mưu của cơ quan quân sự huyện đối với công tác quốc phòng địa phương luôn được phát huy. Kim Sơn luôn là đơn vị có truyền thống giao quân đủ và đảm bảo chất lượng của tỉnh. Công tác xây dựng cơ quan quân sự và LLVT địa phương có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Duy trì nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, cũng như các quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân.

Các cuộc huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi ở các cấp đều đạt kết quả tốt, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. LLVT huyện cũng thường xuyên bảo đảm tốt công tác kỹ thuật trong các nhiệm vụ: quản lý nhà kho, vũ khí trang bị kỹ thuật chặt chẽ, an toàn. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, trong đó chú trọng xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan quân sự và LLVT địa phương vững mạnh toàn diện.

Hàng năm, LLVT huyện còn tham gia có hiệu quả các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp dân phòng, chống thiên tai, bão lụt. Năm 2008, LLVT huyện đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Ninh Bình và các đơn vị của Binh đoàn Quyết Thắng đóng góp 3.000 ngày công, giúp 990 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo gặt được 140 ha lúa mùa bị ngập úng; quyên góp ủng hộ xây dựng được 2 nhà tình nghĩa; ủng hộ gần 9 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa…

Kim Sơn có 3 tập thể và 1 cá nhân đang đề nghị Nhà nước xét duyệt phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Năm 2009, Kim Sơn là đơn vị đứng thứ 2 trong phong trào thi đua Quyết thắng của tỉnh, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tặng cờ, bằng, giấy khen các loại.

Mai Lan