Phong Nha - Kẻ Bàng gặp rắc rối chuyện bình chọn kỳ quan

Phong Nha - Kẻ Bàng có thể bị loại khỏi danh sách bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới nếu không loại bỏ website www.vietnamworders.co.cc. Đó là cảnh báo của tổ chức New Open Word.

Website www.vietnamwonders.co.cc, trước đó có tên miền www.new7wonders2008.com đã có những thông tin liên quan đến vận động, bình chọn cho Phong Nha - Kẻ Bàng.  Trang web này cũng có đường dẫn địa chỉ trang web của tổ chức New Open Word. Tuy nhiên, những thông tin đó đã vi phạm quy định của tổ chức New7word. Tổ chức này yêu cầu phía Việt Nam phải loại bỏ trang web kể trên. 

Trước thực tế đó, Ban vận động, bình chọn cho Phong Nha - Kẻ Bàng đã có thư phản hồi khẳng định, website kể không hề có liên quan với Quảng Bình. Ban vận động cũng gửi thư đề nghị tổ chức lập trang web www.vietnamwonders.co.cc loại bỏ trang web này.

Đến nay, trang web nói trên đã loại bỏ đường dẫn đến website của tổ chức New Open Word và những thông tin liên quan đến vận động, bình chọn cho Phong Nha - Kẻ Bàng, nhưng vẫn chưa được tổ chức New Open Word chấp thuận.

Hiện tại, Phong Nha - Kẻ Bàng đã hoàn thành thủ tục đăng ký bình chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới. Trên bảng xếp hạng, Phong Nha - Kẻ Bàng đã được đánh dấu vạch xanh -vạch thể hiện thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký bình chọn.

Theo Vietnamnet