Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình tổ chức tuyển sinh đầu cấp lần 2

Sáng 18/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình tổ chức tuyển sinh đầu cấp lần 2 bằng hình thức bắt thăm vào lớp cho 13 học sinh vào lớp 1 và 60 học sinh vào lớp 6 , năm học 2019-2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình tổ chức tuyển sinh đầu cấp lần 2

Phụ huynh bắt thăm tuyển sinh đầu cấp cho con em.

Dự lễ bắt thăm có đại diện lãnh đạo thành phố Ninh Bình; đại diện Đoàn giám sát công tác tuyển sinh của thành phố Ninh Bình; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; hiệu trưởng, Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của 18 trường tiểu học và THCS có học sinh dự tuyển sinh lần 2.

Thực hiện Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND thành phố về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình đã tổ chức tuyển sinh đầu cấp 2 bậc học vào tháng 6 và tháng 7/2019. Kết quả, với 12 Trường THCS thành phố đã tuyển được 2.149 học sinh/48 lớp 6 và với 15 trường Tiểu học, đã tuyển được 2.924 học sinh/79 lớp 1.

Đợt tuyển sinh đầu cấp lần 1 đã nhận được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của các cấp, các ngành và dư luận tốt từ nhân dân về đổi mới tuyển sinh của thành phố năm nay công khai, dân chủ.

Đợt tuyển sinh lần 2 này, thành phố Ninh Bình có 13 học sinh dự tuyển vào 8 trường Tiểu học (Đinh Tiên Hoàng, Lý Tự Trọng, Ninh Khánh, Thanh Bình, Ninh Sơn, Ninh Tiến, Quang Trung, Ninh Nhất) và 60 học sinh dự tuyển vào 10 trường THCS (Lý Tự Trọng, Trương Hán Siêu, Lê Hồng Phong, Đinh Tiên Hoàng, Ninh Thành, Ninh Bình - Bạc Liêu, Ninh Nhất, Quang Trung, Ninh Phong, Ninh Phúc).

Quy trình tổ chức lễ bắt thăm lần 2 được thực hiện theo đúng quy trình lần 1. Trong ngày tổ chức bắt thăm học sinh vào lớp được Phòng Giáo dục công khai lớp sẽ bốc; sau khi bốc thăm phụ huynh thông báo ngay kết quả, điền đầy đủ thông tin theo mẫu và ký vào phiếu, chuyển cho Đoàn giám sát công tác tuyển sinh của thành phố Ninh Bình.

Trường hợp cha mẹ học sinh (hoặc đại diện cha mẹ học sinh) không đến dự buổi bắt thăm, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố mời Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường thực hiện bắt thăm cho học sinh đó và công khai kết quả của từng học sinh. Công tác tổ chức bắt thăm vào lớp đảm bảo công bằng, khách quan, số học sinh mỗi lớp đảm bảo đồng đều sĩ số học sinh giữa các lớp và đồng đều giới tính các em học sinh trong lớp.

Thông qua lần tuyển sinh lần 2, ngành Giáo dục thành phố Ninh Bình đã tạo điều kiện cho học sinh Tiểu học và THCS được tham gia học tập trong môi trường giáo dục công bằng, khách quan, dân chủ, tạo tâm lý thoải mái cho phụ huynh và học sinh ngay từ đầu cấp học.

Hồng Vân- Minh Quang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện