Phòng giao dịch NHCS-XH Gia Viễn: Tổng dư nợ đạt trên 53 tỷ đồng

Tổng kết 5 năm hoạt động (2003-2007), Ngân hàng chính sách - xã hội huyện Gia Viễn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

Hội nghị tổng kết 5 năm.                                 Ảnh:  Ngọc Tân

Khi mới đi vào hoạt động, Phòng giao dịch chỉ thực hiện có 2 chương trình, với tổng dư nợ là 18,9 tỷ đồng, đến ngày 31/12/2007 đã thực hiện được 5 chương trình, với tổng dư nợ đạt trên 53 tỷ  đồng, tăng gấp 3,2 lần với 9.943 hộ được vay vốn. Vốn tín dụng ưu đãi đã đến 100% số thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần giúp 4.501 hộ vay vốn thoát ngưỡng nghèo, tạo việc làm 18.208 lao động, xây mới 1.673 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn.... giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 14,02%. Chất lượng tín dụng được nâng cao, vốn sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, có hiệu quả, nợ quá hạn giảm từ 5,17% xuống còn 1,02%.

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng cho 22 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

                                                                   Quốc Khang

 

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện