Phiên bế mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV thông qua 22 Nghị quyết quan trọng

Sáng 6/12, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại phiên bế mạc đã biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết quan trọng. Cụ thể :

Phiên bế mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV thông qua 22 Nghị quyết quan trọng

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của phiên họp. Ảnh: Đức Lam

Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND tỉnh

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2019

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2018

Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2020

Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2020

Nghị quyết về việc quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô

Nghị quyết về việc giao vốn ngân sách Trung ương năm 2019 hỗ trợ tỉnh thực hiện dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019

Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Nghị quyết về việc thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 2)

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2019

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết về việc phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương

Nghị quyết về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Minh Không (đường Quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình) xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2020

Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025

Mạnh Tuấn