Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý tín dụng chính sách

Thời gian qua, phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua việc ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng cho 4 tổ chức chính trị - xã hội (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung sức giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý tín dụng chính sách

Ngân hàng Chính sách xã hội giao dịch tại xã Khánh Phú (Yên Khánh). Ảnh: Hồng Giang

Trong giai đoạn 2016 - 2019, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội truyền tải khối lượng lớn nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thông qua 11 chương trình tín dụng, gồm: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xuất khẩu lao động, hộ nghèo làm nhà ở, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn và cho vay nhà ở xã hội. Chị Đào Thị Thắm (xã Gia Phương, Gia Viễn) mới thoát nghèo nhờ đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH cho biết: Những người nghèo hoặc mới thoát nghèo như chúng tôi chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp với năng suất lao động thấp và ít được tiếp cận với vốn vay các ngân hàng thương mại. Việc Ngân hàng CSXH phối hợp với các hội, đoàn thể đưa vốn về tận xã, tận thôn cho bà con với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, thuận tiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp chúng tôi có điều kiện để mua sắm tư liệu sản xuất, tạo sinh kế, việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; có kinh phí để trang trải các chi phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu như chi phí học tập cho con em, xây nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường…

Được biết, Ngân hàng CSXH đã thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù thông qua việc phân công trách nhiệm của chính quyền, các hội đoàn thể ở cơ sở trong việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách; thực hiện dân chủ, công khai hoạt động tín dụng chính sách trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó đã giúp chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng tín dụng, giúp người nghèo đang sinh hoạt tại các tổ chức chính trị - xã hội tiếp cận được nhiều hoạt động lồng ghép như hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí. Đặc biệt đã tổ chức giao dịch tại 145 điểm giao dịch xã cố định vào một ngày trong tháng kể cả thứ 7, chủ nhật... để người dân thực hiện vay vốn, trả nợ, gửi tiền tiết kiệm có sự chứng kiến của cán bộ tổ chức chính trị - xã hội, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn và chính quyền địa phương ngay tại xã. Thông qua việc tổ chức các hoạt động giao dịch ngay tại trụ sở UBND cấp xã đã tiết giảm được chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân trong việc vay vốn, trả nợ ngân hàng. Theo đánh giá của Ngân hàng CSXH Ninh Bình: Các cấp Hội, đoàn thể nhận ủy thác đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được ủy thác, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, ủy nhiệm của các cấp Hội cơ sở, tổ TK&VV và hộ vay. Hàng năm đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sai sót để chỉnh sửa hoặc phối hợp với Ngân hàng CSXH cùng cấp để giải quyết theo quy định. Trong 5 năm các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra được 122 lượt huyện, 1.954 lượt xã, 4.838 lượt tổ TK&VV. Ngoài ra theo đồng chí Vũ Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Phú Sơn (Nho Quan) - đơn vị đã và đang thực hiện hiệu quả việc ủy thác nguồn tín dụng chính sách trên địa bàn: Việc tham gia hoạt động tín dụng chính sách cũng đã tạo điều kiện cho tổ chức hội tập hợp lực lượng, củng cố, nâng cao cả về số lượng, chất lượng phong trào hoạt động, tăng số lượng hội viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Đến nay, nhờ nguồn vốn của các chương trình đã đầu tư cho 87.071 lượt đối tượng vay vốn với tổng số tiền là 2.433.025 triệu đồng, góp phần giúp cho trên 14 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 5 nghìn lao động, giúp cho trên 6 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính, xây dựng cải tạo trên 130 nghìn công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ xây dựng 366 ngôi nhà cho hộ nghèo...

Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng thời ngăn chặn hiệu quả tình trạng tín dụng đen đang "nở rộ" ở các vùng nông thôn, thời gian tới Ngân hàng CSXH sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có thể tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách; đặc biệt coi trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, hoạt động giao dịch tại xã, thực hiện công khai về các thông tin, các chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

Đào Duy