Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an Ninh Bình phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2019) phóng viên Báo Ninh Bình có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Đại tá Phạm Văn Sơn, TVTU, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về truyền thống anh hùng của lực lượng Công an cũng như những thành tích của Công an Ninh Bình trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Phát huy truyền thống vẻ vang, Công an Ninh Bình phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Diễu hành biểu dương lực lượng tại Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân năm 2019. Ảnh: Đức Lam

Phóng viên (P.V): Xin đồng chí cho biết khái quát truyền thống lực lượng Công an nhân dân nói chung và những thành tích nổi bật của lực lượng Công an Ninh Bình đã đạt được trong quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành?

Đại tá Phạm Văn Sơn: Trải qua 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an  Ninh Bình nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng Công an nhân dân đã biết dựa vào dân, mưu trí, dũng cảm, trấn áp nhiều tổ chức phản cách mạng. Lập nhiều chiến công tiêu biểu, tạo ra mốc son chói lọi mở đầu cho hành trình lịch sử của lực lượng Công an nhân dân.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an nhân dân đã sát cánh cùng LLVT cách mạng và nhân dân, vượt mọi gian khổ, hy sinh, anh dũng đi sâu vào vùng địch hậu, xây dựng cơ sở, nắm tình hình, diệt tề, trừ gian, phá hủy các cơ sở vật chất của địch để hỗ trợ phong trào cách mạng của quần chúng, các trận chiến đấu của bộ đội, bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng và chính quyền.

Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và được nhân dân ủng hộ, lực lượng Công an nhân dân đã tập trung kiện toàn tổ chức, triển khai lực lượng và các mặt công tác, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch và vững mạnh", "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"…

Những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử gần 74 năm qua chính là những trang sử vẻ vang, rất đỗi tự hào. Lực lượng Công an xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân, lực lượng Công an Ninh Bình đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vấn đề an ninh liên quan đến bức xúc trong nhân dân, cũng như các vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất thuộc các dự án lớn, bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của  tỉnh.

Với những thành tích đạt được, Công an Ninh Bình đã có 4 tập thể và 3 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 12 tập thể được tặng thưởng Huân chương Chiến công; 915 cá nhân được tặng thưởng Huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh…

Công an Ninh Bình hai lần được Nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng nhất, hàng chục Huân, Huy chương chiến công, Huân chương Lao động; 14 năm liền Công an Ninh Bình được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; Năm 2011, 2018 được Chính phủ tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, ngành khen thưởng. Vinh dự, tự hào lực lượng Công an Ninh Bình được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

P.V: Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn ANTT năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của lực lượng Công an tỉnh nhà?

Đại tá Phạm Văn Sơn: Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao trong toàn lực lượng, chủ động, quyết liệt đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Công an tỉnh xác định rõ phương châm hành động và chủ đề thi đua là "3 tự,  6 nâng và 5 cụ thể" và phát động nhiều cuộc thi đua thường xuyên, thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, từ đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức tôn giáo tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an tham gia công tác đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nét nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019 là toàn lực lượng quán triệt chủ đề công tác của Bộ Công an "Hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở" với phương châm hành động "Chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; Công an Ninh Bình cụ thể hóa bằng phong trào thi đua  tiếp tục "Tự học, tự rèn, tự đào tạo" với phương châm "5 có, 5 không, 5 nêu gương" đối với người đứng đầu để xây dựng người Công an Ninh Bình "Đức, trí, dũng, nhân hậu" theo 6 điều Bác Hồ dạy, thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra đột  xuất, bất ngờ, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Lực lượng Công an triển khai quyết liệt các mặt công tác đảm bảo ANTT. Tổ chức nắm chắc và tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh Quốc gia, TTATXH trên địa bàn. Liên tục ra quân đấu tranh trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra xử lý các vi phạm về trật tự ATGT, trật tự công cộng.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân.

6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 175/191 vụ phạm pháp hình sự, đạt 91,6%; trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Bắt, vận động đầu thú 32 đối tượng truy nã. Phát hiện và bắt giữ 248 vụ, 1.053 đối tượng vi phạm và phạm tội về cờ bạc, thu giữ trên 2,3 tỷ đồng.

Bắt giữ 622 vụ, 789 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy, khởi tố 145 vụ, 159 bị can. Phát hiện xử lý 137 vụ vi phạm và phạm tội về kinh tế, thu giữ hàng hóa hơn 6 tỷ đồng. Phát hiện, xử lý 143 vụ vi phạm và phạm tội về môi trường, 147 cơ sở và cá nhân vi phạm, phạt tiền trên 1,5 tỷ đồng. Bắt, khởi tố 4 vụ, 6 bị can về tội cho vay lãi nặng.

Ngoài ra, lực lượng Công an đã  kiểm tra hơn 1.000  lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện và xử lý 453 trường hợp vi phạm. Bắt 62 vụ, 86 đối tượng vi phạm về pháo, thu  giữ 265 kg pháo các loại. Vận động nhân dân giao nộp gần 2.000 đơn vị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, tuần tra, phát hiện, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền 17,8 tỷ đồng, tạm giữ 3.822 phương tiện, tước giấy phép lái xe 1.570 trường hợp. Phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào quần chúng đảm bảo an ninh, an toàn các tổ dân phố, thôn, xóm và các khu, điểm du lịch, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện. Thực hiện tốt 10 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở...

P.V: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới lực lượng Công an đề ra phương hướng hành động cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Phạm Văn Sơn: Thời gian tới, dự báo tình hình, hoạt động chống phá của thế lực thù địch ngày càng gia tăng;  hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh là hết sức nặng nề.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó, lực lượng Công an tỉnh sẽ luôn phát huy truyền thống vẻ vang, bám sát khẩu hiệu hành động "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chỉ thị 04 của Bộ Công an về "Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy" và các phong trào thi đua yêu nước khác; gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Mạnh Dũng (thực hiện)

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện