Phát huy truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Cách đây 72 năm, thực hiện Thông tư của Bộ Tổng Chỉ huy quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ (nay là Bộ Quốc phòng), ngày 1/4/1947, Tỉnh đội Dân quân Ninh Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh) được thành lập tại thôn Khê Đầu Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự ra đời, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của LLVT tỉnh.

Phát huy truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: Hồng Nam

72 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, LLVT tỉnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành, lớn mạnh trong xây dựng và trong chiến đấu. LLVT tỉnh Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, anh dũng, mưu trí trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, khắc phục khó khăn xây dựng căn cứ địa cách mạng vững mạnh, góp phần quan trọng làm nên những chiến công vang dội như: Trận đánh Nhật và thắng Nhật của Trung đội vũ trang tập trung ngày 11/8/1945 tại căn cứ Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan; trận đánh phối hợp giữa bộ đội địa phương với các đơn vị chủ lực tại núi Non Nước (thành phố Ninh Bình); xã Khánh Trung, Khánh Thiện (huyện Yên Khánh)...

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", LLVT tỉnh đã làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, giành nhiều chiến công vang dội, góp phần vào thắng lợi trên các chiến trường cả nước, buộc địch phải rút chạy khỏi Ninh Bình vào ngày 30/6/1954 và Ninh Bình là tỉnh được giải phóng sớm nhất đồng bằng Bắc bộ. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến", quân và dân Ninh Bình vừa sản xuất vừa chiến đấu, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến, đồng thời tích cực chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, bắn rơi 90 máy bay địch...

Bước vào thời kỳ đổi mới, để xây dựng LLVT tỉnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị luôn tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", "Xóa đói, giảm nghèo" và xây dựng nông thôn mới; là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong giúp dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 

Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên; ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh được củng cố; tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ được tăng cường...

Với sự phấn đấu bền bỉ, liên tục, từ năm 1992 đến nay, LLVT tỉnh đã có trên 1.400 tập thể và trên 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ được các cấp khen thưởng. Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn đạt "Trong sạch, vững mạnh". Đặc biệt, năm 1997 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba; năm 2006 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; năm 2011 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; năm 2014 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2017 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên giai đoạn 1996 - 2016.

Phát huy truyền thống 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh, trong những năm qua, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; đồng thời cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của cấp trên vào thực tiễn phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, duy trì kỷ luật của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh. Nhiều mô hình, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được áp dụng vào hoạt động thực tiễn, có sức lan tỏa trong LLVT tỉnh. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào chiều sâu, trở thành công việc thường xuyên, thiết thực, hiệu quả của mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân.

Đặc biệt, thực hiện Chủ đề năm 2019 "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu", Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc trong Đảng bộ và LLVT tỉnh. 

Chỉ đạo gắn việc học tập Chủ đề năm 2019 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". 100% cấp ủy, chi bộ đã tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, trao đổi, thảo luận để làm rõ những nội dung cơ bản của chủ đề. 

Đối với các tổ chức quần chúng, đã tổ chức học tập, quán triệt tới 100% cán bộ, hội viên thông qua các buổi sinh hoạt, học tập và các hoạt động, phong trào xung kích của thanh niên. 100% cán bộ, đảng viên, hội viên, quần chúng xây dựng cam kết học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, các nội dung phấn đấu theo chủ đề sát với chức trách, nhiệm vụ. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, trách nhiệm nêu gương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ và LLVT tỉnh thường xuyên chú trọng đẩy mạnh việc "làm theo" phong cách của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

 Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phương pháp, phong cách làm việc, thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nêu gương của cấp ủy, người chỉ huy; tiếp tục duy trì và thực hiện phong trào 4 không: "Không đánh bạc dưới mọi hình thức; không vay và cho vay nặng lãi; không uống rượu bia trong giờ hành chính và buổi trưa; không uống rượu bia say; không vi phạm luật khi tham gia giao thông"; cuộc vận động "Đơn vị không khói thuốc". 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt mô hình học tập "Mỗi ngày một điều Bác Hồ dạy"; "Mỗi tuần một điều luật" và nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc được triển khai thực hiện trong toàn cơ quan, đơn vị như phong trào: Xây dựng "Nhà đồng đội", "Nhà tình nghĩa", quỹ "Ngôi nhà 100 đồng", "Quỹ nhân ái 8/3", "Quỹ những tấm lòng nhân ái", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", Chương trình thắp sáng đường quê"... 

Qua đó tạo sự đoàn kết, gắn bó, yêu thương giữa cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đoàn viên; củng cố mối đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình phối hợp, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng sát với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị hiện có và đối tượng tác chiến. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những sáng kiến mới, hiệu quả được áp dụng vào thực tiễn huấn luyện, khắc phục được khó khăn, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá vào nội dung cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Phát huy truyền thống anh hùng của LLVT tỉnh, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định một số nội dung trọng tâm đột phá, nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo Bác và thực hiện Chủ đề năm 2019 đó là: Đề cao vai trò nêu gương của cấp ủy, bí thư, người chỉ huy trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo; nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc Điều lệ Đảng và trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt Đảng, thực hiện nói và làm theo nghị quyết để các tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là ở cấp chi bộ. 

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục; chú trọng thực hiện có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị do các cấp phát động, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình giáo dục cơ bản, nhất là các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục duy trì tốt nội dung sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; thực hiện tốt mô hình học tập "Mỗi ngày một điều Bác Hồ dạy" gắn với "Mỗi tuần một điều luật"; làm chuyển biến về lề lối, tác phong công tác "khoa học, sâu sát, dân chủ, nói đi đôi với làm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ"; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, cục bộ.

 Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và khắc phục những biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Gắn việc thực hiện Chủ đề năm 2019 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Hướng các nội dung của chủ đề vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, dóp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Công Hoan

(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)