Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, lãnh đạo toàn diện, xây dựng huyện Nho Quan ngày càng phát triển

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nho Quan có thể tự hào về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những thành tựu đạt được là tiền đề, động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phấn đấu đạt được những kết quả mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, lãnh đạo toàn diện, xây dựng huyện Nho Quan ngày càng phát triển

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Bí thư Huyện ủy Nho Quan trao số tiền thưởng của huyện cho xã Đồng Phong đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Thế minh

Đảng bộ huyện Nho Quan thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, như thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp,… từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân. Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đổi mới thực hiện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 13/13 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 10,0%/năm; thu ngân sách Nhà nước đạt cao; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; thu hút đầu tư, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có bước phát triển mới; văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55% theo tiêu chí đa chiều; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.  

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đến năm 2020 đạt 5,07%, tăng 4,07% so với mục tiêu Đại hội. Ước tính khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 24,42% trong cơ cấu kinh tế (giảm 6,34% so với năm 2015). Diện tích gieo trồng hàng năm ổn định, tổng sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 76,5 nghìn tấn/năm, tăng 1,5 nghìn tấn so với chỉ tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đến cuối nhiệm kỳ đạt 100 triệu đồng, đạt mục tiêu Đại hội. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chú trọng. Sau các đợt mưa, lũ, đã khắc phục sớm hậu quả, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và phát triển sản xuất. Cùng với đó, công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả phấn khởi. Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới huy động từ các nguồn lực đạt trên 7.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 838 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2020, có 21/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 80,8% (vượt chỉ tiêu Đại hội 7 xã).

Trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư dự án vào cụm công nghiệp và các điểm công nghiệp tại các xã theo quy hoạch nông thôn mới. Tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 1,5% so với năm 2015. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm (theo giá so sánh năm 2010) đạt 10,0%, tăng 3,0% so với mục tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất tăng trưởng theo chiều hướng tích cực: năm 2020, ước đạt trên 2.870 tỷ đồng, tăng 1425,8 tỷ đồng so với năm 2015. Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.550 tỷ đồng, tăng 561,4 tỷ đồng so với năm 2015. Đến năm 2020, toàn huyện có 96,5% số km đường giao thông và 85% số km kênh mương được cứng hóa, đáp ứng giao thông đi lại và nhu cầu tưới tiêu, làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị, nông thôn huyện.

Đối với phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Huyện đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng du lịch theo đúng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường trọng điểm phục vụ phát triển du lịch. Năm 2019, có 115.250 lượt khách đến thăm quan, du lịch, tăng 16.750 lượt so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu đạt 18,5 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015. Công tác thu ngân sách Nhà nước được tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả, chủ động trong quản lý, khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019 đạt 243.120,8 triệu đồng, đạt 182%; năm 2020 ước đạt 270 tỷ đồng, tăng 164,8 tỷ đồng so với năm 2015, vượt chỉ tiêu Đại hội 180 tỷ đồng.  

Cùng với quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế, huyện Nho Quan cũng chú trọng phát triển văn hóa-xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Quy mô trường lớp ổn định, duy trì vững chắc phổ cập giáo dục ở các cấp học. Đến cuối nhiệm kỳ, 82/82 trường học, đạt 100% số trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, tăng 15 trường so với năm 2015. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chỉ đạo thực hiện trên cả hai lĩnh vực phòng bệnh và chữa bệnh. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94% dân số; trong đó 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người già từ 75 tuổi trở lên được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Công tác dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và thực hiện bình đẳng giới được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ sinh hằng năm giảm ổn định ở mức 0,15‰; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi giảm xuống 12,5% (vượt 0,5% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra). Các hoạt động văn hóa ngày càng đa dạng; quan tâm bảo tồn văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là văn hóa dân tộc Mường, hướng tới phục vụ du lịch. Các chính sách xã hội đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55% theo tiêu chí đa chiều, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh quốc gia được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo...

Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Nho Quan đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện chủ đề hằng năm, Huyện ủy Nho Quan đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, trở thành công việc thường xuyên ở mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực, được dư luận nhân dân đồng tình và đánh giá cao. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU, ngày 5/7/2013 của Huyện ủy "Về một số nội dung chủ yếu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, bản, tổ dân phố"; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng nhằm duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng của các cấp ủy, sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.321/1.250 đảng viên, đạt 105,6% (vượt chỉ tiêu 5,6%), thành lập thêm 5 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến nay, toàn huyện có 74 tổ chức cơ sở đảng, 450 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 9.398 đảng viên. Hàng năm, số đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt 85%.  

Điều đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ qua ở huyện Nho Quan là phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới. Huyện ủy, cấp ủy cơ sở đã chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định để đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Tích cực đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tác phong công tác sâu sát, cụ thể, dân chủ, tập trung của cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Công tác cán bộ được đổi mới, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định, từ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đến việc thực hiện chính sách đối với cán bộ. Công tác dân vận của cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở được đổi mới, các hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, tôn trọng nhân dân, sát với yêu cầu thực tiễn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, trong các cơ quan chính quyền, khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục; sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm. Hàng năm, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh đạt 95%.  

Những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân huyện Nho Quan đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất quan trọng, là động lực, là tiền đề để huyện tiếp tục có những bước đi vững chắc hơn trong thời gian tới. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là dịp để Đảng bộ đánh giá thẳng thắn, khách quan những việc làm được, những việc chưa làm được, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho 5 năm tới, với quyết tâm chính trị to lớn. Đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, du lịch, dịch vụ; tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Chú trọng hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường; làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng; giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ huyện Nho Quan tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu như sau:

Một là: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục tạo điều kiện cho các dự án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng ưu tiên các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Chú trọng công tác xây dựng và quản lý quy hoạch trên các lĩnh vực, tạo cơ sở hạ tầng thuận lợi thu hút đầu tư. Phát huy tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, thiên nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực để từng bước đưa du lịch, thương mại, dịch vụ trở thành lĩnh vực kinh tế có đóng góp quan trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện. Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng trưởng và có cơ cấu tích cực.

Hai là: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển giáo dục - đào tạo. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa - thông tin và thể thao đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, các văn hóa phẩm độc hại. Tăng cường công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; đảm bảo công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Ba là: Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các chính sách tôn giáo, dân tộc; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường quốc phòng, an ninh, ngăn chặn việc lợi dụng các vấn đề dân tộc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vùng dân tộc.

Bốn là: Tăng cường công tác xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động đối thoại với nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giữ vững đoàn kết trong hệ thống chính trị, duy trì sự đồng thuận trong nhân dân.

Năm là: Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của địa phương, sớm đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Nho Quan tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Nho Quan ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đinh Văn Tiên

Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nho Quan

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện