Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng huyện Gia Viễn ngày càng giàu mạnh

Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn, kiên trì phấn đấu, từ đó giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng huyện Gia Viễn ngày càng giàu mạnh

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Gia Viễn. Ảnh: Minh Đường

Nổi bật trong nhiệm kỳ là kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát triển nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Việc thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Trung ương, của tỉnh được vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của huyện. Kết quả, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 29,29%/năm, giá trị sản xuất năm 2019 đạt 32.279,3 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với năm 2015; đến năm 2020 ước đạt 36.561,2 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ; đến cuối năm 2019, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 78%, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 18,5%, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 3,5%. 

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, chuyển dịch mạnh từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện năm 2019 đạt 828,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác đạt từ 80,9 triệu đồng/ha năm 2015 tăng lên 95 triệu đồng/ha năm 2019 và năm 2020 ước đạt trên 100 triệu đồng/ha. Sản xuất nông nghiệp tuy có khó khăn do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, song vẫn có bước phát triển khá toàn diện. Tổng diện tích gieo cấy hàng năm đạt gần 13.000 ha; năng suất lúa bình quân đạt 57,5 tạ/ha/năm; bình quân lương thực đầu người tính cho cả gia đình đạt 503,9 kg/người/năm. Năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt 2.245,5 ha, sản lượng đạt 5.058,4 tấn (so với năm 2015, tăng 95,6% về diện tích và 108,2% về sản lượng); giá trị sản xuất toàn ngành thủy sản đạt 185,7 tỷ đồng/năm (tăng 100,7% so với năm 2015). Công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được chú trọng. Các công trình phòng, chống lụt bão được đầu tư xây dựng, sửa chữa, phục vụ hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. 

Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng nhanh, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bình quân 5 năm ước đạt 35,15%/năm (chỉ tiêu Đại hội là 11,8%/năm). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm đạt 40,92%; năm 2020 ước đạt 30.810,6 tỷ đồng, gấp 5,55 lần so với năm 2015. Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phát triển toàn diện, tăng trưởng bình quân 9,7%/năm, năm 2020 ước đạt 3.268,9 tỷ đồng, gấp gần 1,6 lần so với năm 2015. Số lượng khách du lịch bình quân mỗi năm ước đạt 3,85 triệu lượt, trong đó, số lượt khách nước ngoài đạt 259.850 người. Việc đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch được coi trọng. Công tác quản lý thị trường; hoạt động tín dụng ngân hàng; dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, y tế, điện sinh hoạt tiếp tục phát triển cả quy mô và chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, chi ngân sách đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Huyện cũng tăng cường thực hiện nhiều giải pháp để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 2.592 tỷ đồng năm 2015 lên 3.478 tỷ đồng năm 2019 và ước đạt 3.548 tỷ đồng năm 2020. 

Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2015-2020 là Huyện ủy Gia Viễn đã lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, vững chắc, tạo diện mạo mới cho các vùng quê trong huyện. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2019 đạt 6.809,6 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân; diện mạo nông thôn và đô thị có sự đổi mới rõ nét; thu nhập và đời sống tinh thần của người dân được nâng cao. Đến hết năm 2019, 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 2 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Viễn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tháng 7/2020, huyện Gia Viễn được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành trước 2 năm so với mục tiêu đề ra). 

Song song với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, 100% trường Mầm non, Tiểu học, THCS và 66,6% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm, thực hiện đồng bộ trên cả hai lĩnh vực: phòng bệnh và chữa bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. 100% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chương trình đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 3.300 lao động, chủ yếu là lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo và lao động bị thu hồi đất để thực hiện các dự án. Thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên: Năm 2015, thu nhập bình quân đạt 22,74 triệu đồng/người/năm; đến năm 2019, đạt 45,1 triệu đồng/người/năm và năm 2020 ước đạt 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh từ 4,51% năm 2015 xuống còn 2,58% năm 2020; bình quân hàng năm giảm 0,67%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (0,4%). 

Các hoạt động văn hóa-thông tin, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thu được nhiều kết quả. 100% xã, thị trấn có câu lạc bộ văn nghệ, TDTT; 26,5% dân số thường xuyên tham gia luyện tập và hoạt động thể dục, thể thao. Năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86%; 96% số thôn, xóm, khu phố và 70% số cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; thị trấn Me đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác tôn tạo, khôi phục, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được tăng cường. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, có nhiều đổi mới, tạo sức lan tỏa rộng khắp, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua trong công tác và lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Huyện cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chất lượng, hiệu quả hoạt động có sự chuyển biến rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy được các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có sức lan tỏa lớn, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong các tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Năm 2019, có 98,5% TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 14 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,3%.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Hoạt động của HĐND, UBND liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, từ đó hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên. Chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng phát động không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, việc xây dựng khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo được quan tâm, củng cố. Các giai tầng và tôn giáo trên địa bàn chung sống hòa thuận, nghĩa tình, giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng chung sức xây dựng quê hương đổi mới, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được củng cố vững chắc hơn.

Có thể nói, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là toàn diện, tạo tiền đề quan trọng, động lực để Gia Viễn bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu, nhiệm vụ và cả sự kỳ vọng lớn theo phương hướng chung là: Tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ bảo đảm thực hiện hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền các cấp. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế bền vững với phát triển văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch, dịch vụ, phấn đấu xây dựng huyện Gia Viễn phát triển ngày càng giàu mạnh.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn xác định, cần tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và nông thôn, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các giải pháp: tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt chú trọng tập trung nguồn lực ưu tiên nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, y tế, văn hóa, giáo dục môi trường. Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, vốn đầu tư lớn, thân thiện môi trường, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Khuyến khích và phát triển tiểu thủ công nghiệp nhằm đa dạng hóa các ngành nghề nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu dịch vụ theo hướng tăng nhanh các dịch vụ đầu vào cho sản xuất (vận tải, tài chính, viễn thông….). Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại, chuyển đổi mô hình các chợ trên địa bàn; chú trọng phát triển trung tâm thương mại quy mô vừa và nhỏ, hệ thống cửa hàng chuyên doanh, hệ thống cửa hàng nông sản sạch, thực phẩm sạch. Phát triển mạnh dịch vụ phục vụ hoạt động của các khu, cụm công nghiệp; khuyến khích phát triển các mô hình hợp tác làm dịch vụ. Chú trọng thực hiện quy hoạch, xúc tiến đầu tư các dự án du lịch trọng điểm gắn với phát huy có hiệu quả các di tích văn hóa, lịch sử, tạo động lực phát triển đột phá cho ngành Du lịch của huyện.

Tiếp tục thu hút đầu tư, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, khu sản xuất công nghệ cao, khu du lịch.... Đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đáp ứng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Chú trọng rà soát, tập trung lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm trên địa bàn huyện. Thu hút, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư cung cấp nước sạch tập trung ở các địa phương. 

Hai là: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các chính sách dân số, đấu tranh phòng chống văn hóa độc hại và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tập trung rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành giáo dục, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Quan tâm xây dựng, nâng cấp hạ tầng các cơ sở y tế, đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế theo hướng hiện đại. Tích cực vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn không thuộc diện chính sách. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách ưu đãi và không ngừng nâng cao mức sống đối với người có công, đảm bảo cho các hộ chính sách đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân trên cùng địa bàn nơi cư trú. Làm tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Ba là: Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến.

Bốn là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tập trung lãnh đạo duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất của các chi bộ, để chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đảm bảo số lượng, chất lượng. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội và trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với những kết quả đạt được toàn diện, vượt bậc và vững chắc ở nhiều mục tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế, bước vào nhiệm kỳ mới, phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, cùng với tiềm năng, nội lực, tinh thần đoàn kết và sự năng động, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân trong huyện quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa huyện Gia Viễn phát triển ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Lê Xuân Minh

TUV, Bí thư Huyện ủy Gia Viễn

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện