Phát động triển khai xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Giáo xứ Cách Tâm

Sáng 21/10, MTTQ xã Chính Tâm phối hợp với Ban chấp hành Giáo xứ Cách Tâm, xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình điểm " Đạo Công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu"; xây dựng " Xứ, họ đạo bình yên về an ninh trật tự".

Phát động triển khai xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Giáo xứ Cách Tâm

Đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường ngay sau lễ phát động.

Tới dự lễ phát động có đồng chí: Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Kim Sơn, xã Chính Tâm; Giáo xứ Cách Tâm, Giáo xứ Áng Sơn cùng 200 bà con giáo dân giáo xứ.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng phong trào "Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn" và " Xứ, họ đạo bình yên về an ninh trật tự" tại xã Chính Tâm nhằm nâng cao khả năng tự quản về an ninh, trật tự, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Qua đó gắn kết chặt chẽ phong trào xây dựng " Xứ đạo bình yên" về an ninh, trật góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động.

Đối với việc phối hợp với giáo xứ Cách Tâm xây dựng mô hình điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn Linh mục Chính xứ, BCH Giáo xứ cùng bà con giáo dân tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để Giáo xứ Cách Tâm thành điểm sáng của toàn tỉnh, góp phần tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xã hội của tỉnh và địa phương.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và BCH giáo xứ Cách Tâm đã thống nhất các nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng "Xứ, họ bình yên về an ninh trật tự" như: Tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương về một số nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác giám sát của các tổ chức đoàn thể và nhân dân tại địa bàn dân cư, phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về môi trường, khuyến khích mọi người tham gia các dịch vụ về bảo vệ môi trường; Cộng đồng dân cư sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; Tăng cường phối hợp của MTTQ các cấp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an ninh trật tự;

Vận động giáo dân thực hiện tốt các nội dung tự quản, xây dựng 3 an toàn về an ninh, trật tự; Chủ động phòng ngừa đấu tranh, tố giác, ngăn chặn các loại tội phạm; Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, thực hiện "nói không với tệ nạn xã hội", quản lý chặt chẽ thanh, thiếu niên hư trên địa bàn…

Các gia đình trong Giáo xứ cùng ký cam kết.

Các gia đình trong Giáo xứ cùng ký cam kết.

 

Cũng tại lễ phát động, đại diện các gia đình trong Giáo xứ Cách Tâm đã ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng "Xứ, họ đạo bình yên về an ninh trật tự".

Sau lễ phát động các đoàn viên, hội viên ở các tổ chức đoàn thể xã Chính Tâm cùng bà con giáo dân đã ra quân dọn dẹp vệ sinh góp phần giữ gìn, xây dựng môi trường "Xanh, sạch, đẹp" tại địa phương.

Mạnh Tuấn- Đức Lam