Ninh Thắng: Duy trì nền nếp tiếp công dân

Quan tâm thực hiện nền nếp công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và đặc biệt coi trọng vai trò của người đứng đầu trong hoạt động đối thoại là một trong những yếu tố quan trọng để xã Ninh Thắng (Hoa Lư) giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Thông qua đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Ninh Thắng: Duy trì nền nếp tiếp công dân

Một buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thắng (Hoa Lư).

Chứng kiến một buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thắng, điều chúng tôi ghi nhận, đó là tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của những người có liên quan; thái độ hợp tác của công dân khi đến làm việc. Việc bố trí trụ sở, địa điểm, trang thiết bị và các điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động tiếp công dân.

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thắng cho biết: Thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị "Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân", tháng 9/2019, xã đã ban hành quy chế tiếp dân, trong đó đồng chí Bí thư Đảng ủy xã thực hiện một tháng 2 lần tiếp dân (ngày thứ tư tuần thứ nhất và ngày thứ tư tuần thứ ba). Qua việc tiếp công dân các ý kiến của người dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực tư pháp, chỉnh trang nông thôn, đất đai. Đối với những việc trong phạm vi thẩm quyền, chúng tôi chỉ đạo giải quyết ngay. Đối với những việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, chúng tôi giao các cơ quan tham mưu phối hợp để có phương án giải quyết và sớm trả lời công dân. Công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã hạn chế đi rất nhiều các vụ việc khiếu nại phức tạp; không làm phát sinh thêm những vụ việc mới. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cùng với duy trì nền nếp việc tiếp công dân, UBND xã Ninh Thắng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy hành chính, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ một cửa. Nhờ vậy, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa ở Ninh Thắng đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.500 hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Các ý kiến đề nghị của công dân đều được tiếp thu trả lời và giải quyết kịp thời đúng quy định.

Về Ninh Thắng, chúng tôi được nghe những câu chuyện của người dân về sự hài lòng trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của người dân. Bà Trịnh Thị Quý, thôn Hành Cung phấn khởi cho biết: Trước đây, gia đình tôi cũng như một số hộ trong thôn Hành Cung phải chịu cảnh chất lượng lưới điện yếu, thường xuyên mất điện, vào giờ cao điểm "cơm cắm không sôi", ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Từ thực tế trên, chúng tôi đã phản ánh đến chính quyền địa phương và được các đồng chí lãnh đạo xã tiếp thu, giải quyết. Do vậy, sự cố về lưới điện ở thôn Hành Cung nói riêng, xã Ninh Thắng nói chung đến nay đã cơ bản được đảm bảo. Không chỉ quan tâm giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến điện sinh hoạt, mà những bất cập trong chỉnh trang nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh du lịch... cũng được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh. Do đó, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào tinh thần làm việc trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng với việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của công dân, trong quá trình thực hiện, xã Ninh Thắng chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo kịp thời, khách quan, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong thực thi quyền, nghĩa vụ của mình. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Ninh Thắng đã góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, củng cố mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thắng chia sẻ: Trong việc tiếp công dân, người đứng đầu cần gặp gỡ trao đổi, tạo không khí cởi mở, gần gũi, lắng nghe, tổng hợp ý kiến và cùng nhau trao đổi trên tinh thần "có lý, có tình"; đồng thời kiên quyết trong chỉ đạo giải quyết những vấn đề mâu thuẫn, từ đó sẽ tạo được đồng thuận.

Bài, ảnh: Mai Lan

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện