Ninh Thắng: Chuyển biến tích cực từ Chỉ thị 05

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ xã Ninh Thắng (Hoa Lư) đã có nhiều cách làm sáng tạo, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, khắc phục khó khăn, tận tâm hơn với công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, hàng năm Đảng ủy xã đã cụ thể hóa nội dung các chuyên đề, chủ đề của tỉnh, của huyện về học tập và làm theo Bác để chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, các chi bộ đều tổ chức cho các đảng viên đăng ký kế hoạch và cam kết thực hiện làm theo lời Bác. Kế hoạch của tập thể và cam kết, đăng ký của cá nhân được chi bộ tham gia một cách nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng. Cam kết và đăng ký của đảng viên do đại diện cấp ủy xác nhận; đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không là đảng viên thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận. Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng và hàng quý, nhiều chi bộ đã thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của tập thể chi bộ và của từng đảng viên, đồng thòi, lấy kết quả rà soát làm cơ sở nhận xét, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng, bổ sung các chuẩn mực về "đạo đức thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp" phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, đơn vị mình theo phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện".

Nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ninh Thắng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát thực tiễn với quyết tâm cao; phân công rõ người, rõ việc, trong đó tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND xã đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy hành chính, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ một cửa. Nhờ vậy, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời. Quá trình thực hiện, Đảng ủy xã đã đề cao vai trò của người đứng đầu trong đối thoại trực tiếp với nhân dân, góp phần giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh, như: Tranh chấp đất đai, địa giới hành chính; đền bù giải phóng mặt bằng; giao thông, thủy lợi, chỉnh trang nông thôn...

Dẫn chứng về vấn đề này, đồng chí Trịnh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Thắng cho biết: Từ năm 2017 trở lại đây, việc phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhất là các loại hình du lịch Homestay ở Ninh Thắng khá phát triển dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Trong khi đó hệ thống lưới điện lại không được nâng cấp thường xuyên nên dẫn đến tình trạng có thời điểm ở một số địa bàn khu dân cư thường xuyên mất điện, hoặc điện rất yếu. Trước thực tế này, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhân dân trong xã đã phản ánh và kiến nghị đến chính quyền, ngành chức năng quan tâm giải quyết. Tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, Đảng ủy, UBND xã đã nhiều lần làm việc trực tiếp với ngành điện để có sự phối hợp giải quyết kịp thời. Với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như ngành điện, đến nay hầu hết các hộ dân trong xã đã được dùng nguồn điện ổn định. Và hiện nay chi nhánh điện Hoa Lư vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố, cam kết đến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định đến 100% hộ dân trên địa bàn xã.

Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thắng khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) đã tạo sự chuyển biến tích cực trong lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền đã phát huy tính dân chủ, nâng cao trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu góp phần giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, làm tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ninh Thắng giành được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Mai Lan