Ninh Bình triển khai quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ và phát hành sổ vay vốn - Biên lai thu lãi

Sáng 21/3, Ngân hàng chính sách xã hội Ninh Bình triển khai Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và phát hành sổ vay vốn - biên lai thu lãi.

Ninh Bình triển khai quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ và phát hành sổ vay vốn - Biên lai thu lãi

Theo Quyết định 167, đối tượng được hỗ trợ nhà ở gồm: Các hộ nghèo chưa có nhà ở, hoặc có nhà nhưng quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở, hộ không thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 134 của Thủ tướng chính phủ và các chính sách hỗ trợ nhà ở khác.

Trong đó, các đối tượng cần được ưu tiên hỗ trợ trước là: Gia đình có công với cách mạng, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn.  Quyết định 167 được áp dụng đối với các hộ đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị với mức hỗ trợ bình quân từ ngân sách trung ương là 6 triệu đồng/hộ.  Riêng các hộ nghèo thuộc vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, các hộ thuộc diện hỗ trợ còn được vay vốn từ NHCSXH để làm nhà ở, mức vay tối đa là 8 triệu đồng/hộ với lãi suất 3%/năm, thời hạn vay là 10 năm.

Cũng tại Hội nghị, NHCSXH tỉnh đã triển khai quy trình phát hành Sổ vay vốn và phát hành biên lai thu lãi. Sổ vay vốn do NHCSXH phát hành thay thế cho các loại giấy tờ nhận nợ của nhiều chương trình tín dụng khác nhau như: sổ tiết kiệm - vay vốn (TK&VV), hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ.

Theo đó, mỗi hộ gia đình vay vốn được cấp một sổ vay vốn và một mã số khách hàng sử dụng trong suốt quá trình vay vốn có quan hệ tín dụng với NHCSXH. Đối với khách hàng đã vay vốn và đang sử dụng sổ tiết kiệm - vay vốn hộ nghèo, khế ước nhận nợ… cũng đều thay đổi sang sổ vay vốn mới.

Quy trình đổi sổ là ngân hàng in danh sách người vay có dư nợ đến ngày gần nhất theo từng tổ tiết kiệm - vay vốn để chuyển cho các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác vốn.

Tổ chức hộ, đoàn thể tiến hành rà soát, xác định theo hộ có một hoặc nhiều chương trình tín dụng; hộ vay một chương trình nhưng có nhiều người trong hộ đứng tên vay và đang còn dư nợ để xác định tổng số tiền vay của hộ gia đình, làm cơ sở cấp sổ vay vốn mới.

Về phát hành Biên lai thu lãi dùng cho Tổ TK&VV trong việc thu lãi của tổ viên. Biên lai thu lãi do NHCSXH nơi cho vay in và phát hành theo mẫu thống nhất.

Biên lai là chứng từ thu tiền được ngân hàng ủy quyền giao cho Tổ TK&VV dùng để thu lãi người vay; Biên lai thu lãi dùng để thu lãi theo tháng, ngân hàng in sẵn số lãi phải thu theo tháng của hộ gia đình gồm các chương trình tín dụng mà hộ gia đình vay vốn.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ mới, việc ghi chép đầy đủ, chính xác thông tin vào các vị trí quy định như: mã số khách hàng, số tiền vay, mức lãi suất… giúp cán bộ ngân hàng tiến hành kiểm tra lại các yếu tố, khớp đúng số dư trên sổ vay vốn với các giấy nhận nợ cũ và sao kê lại dư nợ theo hộ, đồng thời sắp xếp hồ sơ vay vốn.

Việc tập trung nhiều giấy tờ nhận nợ ở nhiều chương trình tín dụng khác nhau về một mối là sổ vay vốn sẽ giúp cho công tác quản lý nợ được tốt hơn, tránh tình trạng vay ké, xâm tiêu, sử dụng vốn sai mục đích, góp phần nâng cao mức sống cho hộ nghèo và đối tượng chính sách.

Tin, ảnh: Quốc Khang