Ninh Bình triển khai Đề án hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng

Ngày 23-9, tại xã Cúc Phương (Nho Quan), Ban quản lý Dự án CCHC tỉnh Ninh Bình triển khai Đề án tăng cường năng lực cho Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) trong việc cung cấp thông tin hai chiều cho nhân dân tại 6 xã, phường thực hiện thí điểm.

Đề án tăng cường năng lực cho Trung tâm HTCĐ trong việc cung cấp thông tin hai chiều cho nhân dân thuộc Dự án CCHC tỉnh do Chính phủ Nauy tài trợ nhằm nâng cao năng lực ở 3 cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thực hiện bình đẳng giới và tăng cường dân chủ ở cơ sở.

Mục tiêu của Đề án là tăng cường năng lực cho các xã thí điểm trong việc cung cấp thông tin nhằm phổ biến và nâng cao kiến thức cho nhân dân về chính sách, pháp luật, về kinh nghiệm sản xuất, KHKT và đời sống, góp phần nâng cao dân trí, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân. Dự án được triển khai từ năm 2008 và kết thúc năm 2010.

Dự án sẽ hỗ trợ 6 xã, phường thực hiện mô hình có sự tham gia của cộng đồng, bao gồm: Mô hình phổ biến pháp luật tại các xã: Cúc Phương (Nho Quan), Kim Tân (Kim Sơn), Ninh Khang (Hoa Lư), Gia Hòa (Gia Viễn); mô hình cộng đồng tham gia xóa đói, giảm nghèo tại xã Thạch Bình (Nho Quan); mô hình cộng đồng tham gia quản lý đô thị tại phường Nam Sơn (thị xã Tam Điệp).

Mỗi Trung tâm HTCĐ thực hiện thí điểm Đề án được trang bị 1 bộ máy tính, máy in, máy photocopy và các chi phí hoạt động khai thác mạng, bảo trì và vận hành máy.

Tin, ảnh: Thế Minh