Ninh Bình thu hoạch trên 1.800ha lúa tái sinh.

Theo Sở NN&PTNT, toàn tỉnh đã thu hoạch 1.827ha lúa tái sinh, năng suất đạt 14,72tạha, sản lượng đạt 2,69 nghìn tấn.

Ninh Bình thu hoạch trên 1.800ha lúa tái sinh.

Nông dân Kim Sơn thu hoạch lúa tái sinh. Ảnh: CTV.

Một số địa phương có diện tích và năng suất đạt lúa tái sinh cao là thị xã Tam Điệp, huyện Kim Sơn...

Huyện Kim Sơn có 8 đơn vị sản xuất lúa tái sinh với tổng diện tích 270,83ha, tập trung ở các xã Đồng Hướng, Hồi Ninh, Kim Định, Hùng Tiến, Kim Tân, Thượng Kiệm... năng suất ước đạt 20taj/ha, sản lượng đạt 541,7 tấn.

Hương Giang