Ninh Bình: Hỗ trợ 14,3 tỷ đồng phát triển ngành nghề.

Từ tháng 8/2006 đến nay, các địa phương tỉnh Ninh Bình đã trích ngân sách, huy động các nguồn vốn trên 14,3 tỷ đồng cho phát triển nghề trồng, chế biến cói, thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ.

Đối với nghề thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ, các cấp đã huy động nhiều nguồn vốn như quỹ khuyến công, chương trình giống, nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học…với tổng số tiền khoảng 1 tỷ 371 triệu đồng để tổ chức các lớp đào tạo nghề, truyền nghề và bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động.

Sản xuất hàng cói, thêu ren, chế tác đá mỹ nghệ phát triển đã góp phần tạo việc làm, thu nhập cho 42.551 lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 7.639 lao động.

 

Thanh Chiên

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện