Ninh Bình đánh giá kết quả khảo sát, thống kê các hộ khó khăn về nhà ở

Ngày 23/3, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức đánh giá kết quả khảo sát, thống kê các hộ khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện Đề án số 02/ĐA-TTHĐ của Thường trực HĐND tỉnh, thông qua các văn bản trình Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Ninh Bình đánh giá kết quả khảo sát, thống kê các hộ khó khăn về nhà ở

Đồng chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà dột nát tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo kết quả hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2009 đến tháng 3/2009 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã, từ ngày 1/1/2009 đến ngày 18/3/2009, toàn tỉnh đã hoàn thành 178/304 nhà trong kế hoạch thực hiện năm 2009, gồm 110 nhà xây mới, 68 nhà sửa chữa, đạt 59% kế hoạch năm, nâng tổng số nhà đã hoàn thành lên 999 nhà, đạt 88,8% kế hoạch giai đoạn 2008- 2009.  Đã có 3/8 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành đề án là huyện Yên Mô, thành phố Ninh Bình và thị xã Tam Điệp. Hai đơn vị cơ bản hoàn thành là huyện Hoa Lư và Nho Quan. Toàn tỉnh còn 75 nhà chưa khởi công thuộc các huyện Kim Sơn 46 nhà, Gia Viễn 13 nhà, Yên Khánh 11 nhà, Nho Quan 4 nhà và Hoa Lư 1 nhà...

Kết quả khảo sát hộ gia đình có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã, tổng số hộ nghèo đề nghị hỗ trợ vè nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh là 1.557 hộ, gồm 892 nhà xây mới và 665 nhà sửa chữa, trong đó có 1.210 hộ có nhu cầu vay vốn để cải thiện nhà ở.

 

Gia đình chị Vũ Thị Lan, thôn Hậu Thôn, xã Yên Thái (Yên Mô) là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà từ Đề án 02 của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đề xuất 3 phương án hỗ trợ: thực hiện theo Quyết định 167; Thực hiện theo Đề án 02 và thực hiện kết hợp giữa chính sách của Quyết định 167 và Đề án 02. Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng nêu: tại thị trấn Bình Minh và Phát Diệm của huyện Kim Sơn có 18 hộ nghèo đề nghị được hỗ trợ xây mới, sửa chữa. Đây là những hộ không thuộc phạm vi hỗ trợ theo Quyết định số 167 và không đủ điều kiện hỗ trợ theo Đề án 02. Thường trực HĐHD tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

Đối tượng đã được hỗ trợ theo Đề án 02 của HĐND tỉnh đáp ứng các điều kiện, tiêu chí của Quyết định 167 là 890 hộ. Tổng số hộ đề nghị Trung ương hỗ trợ là 2.447 nhà.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe báo cáo kết quả kiểm tra, phúc tra hộ gia đình khó khăn về nhà ở của Ban chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát. Nhìn chung, các địa phương đã bám sát tiêu chí, đối tượng, quy trình thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày dự thảo Tờ trình về việc bổ sung đối tượng đối tượng hỗ trợ về nhà ở theo Đề án 02 của HĐND tỉnh. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh trình BTV Tỉnh ủy xem xét, bổ sung hỗ trợ 150 hộ về nhà ở theo Đề án 02 với 82 nhà xây mới, 68 nhà sửa chữa.

Tờ trình về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ gồm 2.447 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Trong đó có 1.557 hộ mới khảo sát năm 2009 và 890 hộ đã được hỗ trợ theo Đề án 02 đáp ứng các yêu cầu của Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về phương án hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 và Đề án 02, bổ sung vào 2 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời thống nhất một số nội dung trong nhiệm vụ thời gian tới...

Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thống nhất 4 nội dung: Kết quả thực hiện Đề án 02 của HĐND tỉnh cơ bản đạt yêu cầu, khảo sát Quyết định 167 sát, đúng và trúng đối tượng.

Tuy nhiên, việc quyết toán của UBND các huyện, thành phố, thị xã còn chậm, yêu cầu các đơn vị hoàn thành và gửi báo cáo quyết toán về Sở Tài chính trước ngày 31/3/2009.

Quan điểm thực hiện Quyết định 167 và bổ sung Đề án 02 của Thường trực HĐND tỉnh là đúng tiêu chí, đối tượng, công bằng, không để sót, đồng thời tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư và anh em dòng họ.

Tư tưởng chỉ đạo: khẩn trương, tích cực và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đối với người nghèo và chủ động triển khai.

Tiến độ và thời gian: hoàn thành việc quyết toán những ngôi nhà đã xây và sửa theo Đề án 02, thống nhất danh sách các hộ thuộc diện bổ sung theo Đề án 02, tiếp tục rà soát lại các đối tượng theo Quyết định 167 và Đề án 02... để đóng góp ý kiến hoàn chỉnh đề án.

Bùi Diệu