Ninh Bình đang cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú 13 trường hợp

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 6/6, tỉnh Ninh Bình đang cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú 13 trường hợp. Trong đó, tại thành phố Ninh Bình 04 trường hợp; huyện Hoa Lư 03 trường hợp và các huyện Nho Quan, Yên Khánh và Kim Sơn, mỗi huyện 02 trường hợp.

Tính đến nay, tổng số trường hợp được cách ly và giám sát là 7.097 trường hợp; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế là 366 trường hợp; cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung là 2.748 trường hợp (trong đó có 2.399 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 đủ 2 lần, phát hiện ra 12 ca bệnh xác định; 349 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 đủ 3 lần, không phát hiện ca bệnh) và cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú là 3.983 trường hợp.

Trong xét nghiệm virus SARS-CoV-2, số ca đã lấy mẫu xét nghiệm là 4.240, với tổng số mẫu đã lấy là 6.622. Kết quả, số ca đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 là 13; số ca đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 là 4.226; có 01 ca đã lấy mẫu nhưng không đủ tiêu chuẩn dịch tễ để xét nghiệm và không còn ca bệnh nào đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện các hoạt động dự phòng và điều trị vẫn đang được tiến hành theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh.Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Ngành Y tế chỉ đạo tiếp tục rà soát, lập danh sách, lấy mẫu cho những người thuộc đối tượng cần lấy mẫu theo Quyết định 2245/BYT-DP ngày 22/4/2020 của Bộ Y tế.

Hạnh Chi