Ninh Bình có trên 11 nghìn người khuyết tật được trợ cấp thường xuyên

Theo thống kê, hiện nay tỉnh Ninh Bình có 11.111/26.396 người khuyết tật được trợ cấp xã hội thường xuyên.

Ninh Bình có trên 11 nghìn người khuyết tật được trợ cấp thường xuyên

Người khuyết tật vẫn cần sự quan tâm của xã hội. Minh họa.

Trong đó có 6.890 người thuộc đối tượng người có công; 3.807 đối tượng hưởng trợ giúp xã hội ở cộng đồng, 414 người là đối tượng đang nuôi dưỡng tập trung tại các trung tâm bảo trợ xã hội.  Như vậy, đối tượng người khuyết tật được Nhà nước trợ cấp thường xuyên hàng tháng chiếm tỷ lệ 42,09%   trong tổng số người khuyết tật. Ngoài ra còn hàng nghìn lượt người được trợ cấp hàng năm vào các dịp lễ, Tết…

Nguyễn Thơm