Nho Quan tổ chức Hội thao trung đội dân quân cơ động

Ngày 24/4, Ban CHQS huyện Nho Quan đã tổ chức khai mạc Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2019.

Nho Quan tổ chức Hội thao trung đội dân quân cơ động

Cac vận động viên tham gia thi điều lệnh đội ngũ tiểu đội.

Tham gia hội thao có hơn 400 cán bộ, chiến sỹ dân quân cơ động thuộc 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nho Quan. Các chiến sỹ dân quân cơ động phải tham gia các nội dung thi bao gồm: thi nhận thức chính trị, pháp luật; điều lệnh đội ngũ tiểu đội; bắn súng tiểu liên AK bài 1b; ném lựu đạn xa trúng đích, chạy vũ trang 3000 m đối với nam; 1500m đối với nữ.

Thông qua hội thao nhằm đánh giá kết quả huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ nói chung và lực lượng dân quân cơ động của huyện năm 2019, từ đó rút ra những kinh nghiệm cho công tác tập huấn bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức.

Tin, ảnh; Hồng Nam