Nho Quan: Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", huyện Nho Quan đã đa dạng hóa hoạt động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống. Qua đó đã góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin cho nhân dân, tăng cường ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Nho Quan: Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công an huyện Nho Quan tăng cường, trang bị kỹ năng cơ bản cho nhân dân trong việc phân biệt các thông tin "thật", "giả" trên không gian mạng.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35, huyện Nho Quan đã tập trung kiện toàn Ban chỉ đạo 35, Tổ giúp việc, Nhóm chuyên gia giúp việc cho Ban chỉ đạo, trong đó chú trọng lựa chọn cán bộ, công chức, đảng viên có đủ năng lực, trình độ, đạo đức. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; thường xuyên tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên internet, mạng xã hội với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; đấu tranh quyết liệt với các tin giả, tin sai sự thật, xấu độc, nhất là trên không gian mạng. 

Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đặng Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nho Quan cho biết: Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban chỉ đạo 35 của huyện, Đảng ủy thị trấn đã kiện toàn Ban chỉ đạo 35 của thị trấn. Đồng thời thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội. Thường xuyên giới thiệu, quảng bá hình ảnh đẹp về quê hương; gương người tốt việc tốt trên Trang thông tin điện tử của UBND thị trấn. 

Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, thị trấn đã chú trọng trang bị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân những kỹ năng cơ bản trong việc phân biệt các thông tin "thật", "giả" trên không gian mạng; thiết lập các đường dây nóng, trang thông tin tiếp nhận tin báo từ quần chúng về những cá nhân, tập thể, trang, nhóm đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Trong bối cảnh mạng internet phát triển mạnh mẽ, để nâng cao sức chiến đấu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch trên không gian mạng, huyện Nho Quan đã coi trọng thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội, qua đó kịp thời đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận.

Phương thức, cách thức hoạt động của Ban chỉ đạo 35 từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới; chuyển dần từ đấu tranh báo xấu các trang, bài, các tài khoản sang việc chia sẻ, lan tỏa các thông tin chính thống; chuyển từ hoạt động đấu tranh bí mật, ẩn danh sang đấu tranh trực diện, công khai, kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. 

Trong 5 năm qua, các fanpage của Ban chỉ đạo 35 huyện cùng lực lượng chức năng đã đăng tải hàng trăm bài, tin, ảnh, video tuyên truyền, định hướng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc; chia sẻ, lan tỏa kịp thời các thông tin tích cực, chính thống của huyện, của tỉnh và của cả nước; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo...

Thiếu tá Vũ Phan Biền, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Nho Quan chia sẻ: Thời gian qua, Công an huyện đã chủ động tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin, Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng; Hướng dẫn kĩ năng sử dụng internet an toàn; phổ biến quy định bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng… 

Hàng tháng, mỗi một đơn vị lực lượng nghiệp vụ có ít nhất 1 bài chia sẻ trên trang fanpage của Công an huyện, Công an các xã, thị trấn, fanpage của Ban Chỉ đạo 35 huyện liên quan đến việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái. 

Chủ động làm tốt công tác tham mưu các cấp, ngành chỉ đạo rà soát và ngăn chặn việc đưa các thông tin sai sự thật, những thông tin nhạy cảm, thiếu kiểm chứng hoặc tuyên truyền trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

Đồng thời, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, các bài xấu độc mà các thế lực thù địch đăng tải trên không gian mạng để nói xấu chế độ, nói xấu Đảng, nói xấu lãnh tụ. Đây cũng là hướng đấu tranh trực diện rất hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao "sức đề kháng" cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Nho Quan trong việc cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Kết quả trên đã góp phần quan trọng ổn định tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, xây dựng thế trận lòng dân trên không gian mạng, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự ATXH trên địa bàn huyện. Đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Nho Quan ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Bài, ảnh: Mai Lan