Nho Quan nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân

Những năm qua, huyện Nho Quan đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nho Quan nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân

Phòng Tư pháp huyện tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Lạc Bình 2, xã Thạch Bình.

Nhằm tạo "cầu nối" đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng Công an các cấp, các cơ quan, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện Nho Quan đã tích cực triển khai thực hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp, thông qua hội nghị, qua nền tảng mạng xã hội zalo, facebook, fanpage…

Mới đây, tại Nhà văn hóa thôn Lạc Bình 2, xã Thạch Bình, Phòng Tư pháp huyện Nho Quan đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gần 100 người dân thôn Lạc Bình 2. 

Ông Bùi Văn Thức, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Lạc Bình 2 cho biết: Thôn có 97% đồng bào dân tộc thiểu số, đa phần là đồng bào dân tộc Mường. Chúng tôi rất phấn khởi khi được thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phổ biến pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn thôn… Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của nhân dân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, với phương châm hướng về cơ sở, Phòng Tư pháp huyện đã triển khai các nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, được chọn lọc thông qua việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng đối tượng và đặc điểm của từng xã, thị trấn. Tập trung tuyên truyền, giới thiệu luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đời sống nhân dân như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Cư trú, Luật Bảo vệ môi trường, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật An toàn giao thông… và những văn bản pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

Nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận thông tin, tiếp cận pháp luật gắn với chương trình phát triển kinh tế-xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều hình thức để triển khai thực hiện. Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Xích Thổ cho biết: Năm 2022, xã Xích Thổ đạt xã NTM nâng cao, phấn đấu năm 2024 đạt xã NTM kiểu mẫu. Cùng với thực hiện các tiêu chí khác, xã Xích Thổ đã quan tâm thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Trong đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản tuyên truyền pháp luật phù hợp với điều kiện của địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền, PBGDPL với nhiều hình thức; nâng cao vai trò của tổ hòa giải cơ sở; cập nhật, niêm yết, công khai văn bản hành chính tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" xã và trên trang thông tin điện tử của xã để nhân dân chủ động tiếp cận các văn bản pháp luật mới. 

Nho Quan nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
Công chức xã Xích Thổ tìm hiểu tài liệu tại Tủ sách pháp luật.

 

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL ở cơ sở, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL từ huyện đến cơ sở từng bước được kiện toàn. Hiện nay, Hội đồng PBGDPL huyện đã phát huy tốt vai trò chủ trì công tác tuyên truyền, PBGDPL. Toàn huyện có 286 tổ hòa giải, với 1.768 thành viên, trong đó có gần 1.000 hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hàng năm, các tổ hòa giải tham gia hòa giải các vụ việc tại cơ sở đạt trên 80%. Năm 2022, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 184 vụ việc, trong đó 154 vụ việc hòa giải thành công, đạt tỷ lệ 83,6%. Trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã tổ chức trên 10 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL. Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý cho nhân dân các xã Cúc Phương, Phú Long, Kỳ Phú, Thạch Bình, Phú Sơn. Đội thi hòa giải viên huyện Nho Quan đoạt giải nhì tại Hội thi hòa giải viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2023.

Đồng chí Lương Văn Sinh, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Nho Quan cho biết: Thông qua tuyên truyền, PBGDPL, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Những vi phạm pháp luật về hình sự, vi phạm pháp luật về hành chính giảm. Hàng năm, những đối tượng mắc các tệ nạn xã hội, những tranh chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư cũng giảm dần.

Thời gian tới, huyện Nho Quan đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2021-2025. Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức cuộc thi hòa giải viên cơ sở giỏi cấp huyện; xây dựng kế hoạch tổ chức 28 cuộc tuyên truyền tại các thôn, xóm, bản trên địa bàn 7 xã được thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng và phương thức tuyên truyền, PBGDPL. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các tủ sách pháp luật ở cơ sở và ở các cơ quan, đơn vị… Qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Phương Anh