Nho Quan khai mạc diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ

Ngày 30/5, huyện Nho Quan khai mạc diễn tập chiến đấu các xã: Thạch Bình, Yên Quang, Phú Lộc, Cúc Phương, Kỳ Phú trong khu vực phòng thủ năm 2023. Dự khai mạc diễn tập tại các xã có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Nho Quan.

Nho Quan khai mạc diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ

Quang cảnh diễn tập.

Trong thời gian hai ngày (30 - 31/5), hai nội dung diễn tập được thực hiện gồm vận hành cơ chế và thực binh. Trong phần thực hành diễn tập vận hành cơ chế, Ban Chỉ đạo diễn tập các xã đã tổ chức thực hiện các nội dung: Ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Thông qua kế hoạch xử trí tình huống an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của Trưởng Công an xã; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực…

Sau khi hoàn thành nội dung diễn tập vận hành cơ chế, các lực lượng tham gia diễn tập di chuyển về các vị trí đã được phân công để thực hành diễn tập thực binh thực hành phục kích đánh địch tiến công vào địa bàn xã.

Thông qua diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ nhằm nâng cao trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; khả năng tham mưu của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong các trạng thái SSCĐ và tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của lực lượng dân quân xã khi có tình huống xảy ra.

Ngày 31/5 các xã tiếp tục tiến hành diễn tập thực binh và bế mạc diễn tập.

Trần Dũng - Hồng Minh