Nho Quan: Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2009

Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2009, huyện Nho Quan gặp không ít khó khăn: thu hút đầu tư phát triển kinh tế vào địa bàn còn chậm; các giải pháp để thực hiện phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ còn hạn chế; nợ xây dựng cơ bản còn nhiều; nguồn thu trên địa bàn không ổn định vững chắc.

Nho Quan: Giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2009

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường làm cho khoảng 4.000 ha đất canh tác nông nghiệp bị lũ tiểu mãn sớm ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng... Tuy vậy, bằng nhiều biện pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, 7 tháng đầu năm toàn huyện thu được trên 26 tỷ đồng tiền thuế, phí các loại, đạt 57% dự toán HĐND tỉnh giao, so với cùng kỳ năm trước tăng 12%. Trong đó, nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách được 10 tỷ 378 triệu đồng, đạt 66% dự toán tỉnh giao, so với cùng kỳ tăng 40%; nguồn thu tiền sử dụng đất được 15 tỷ 647 triệu đồng, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh giao, so với cùng kỳ đạt 98%.

Đánh giá công tác thu ngân sách ở địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian qua, công tác thu ngân sách được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm chỉ đạo, công tác quản lý thu ngân sách từng bước được cải tiến. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thuế. Chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp tập trung khai thác các khoản khó thu như: thu thuế các phương tiện vận tải, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Điều tra doanh số để điều chỉnh thuế hộ kinh doanh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đôn đốc thu nợ, những đơn vị, cá nhân còn nợ thuế yêu cầu phải có cam kết thời hạn nộp thuế nợ đọng vào ngân sách Nhà nước...  7  tháng đầu năm, Chi cục Thuế đã tham mưu tích cực cho lãnh đạo huyện và phối hợp với các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vì vậy nhiều khoản thu đạt tiến độ thu khá và tăng trưởng cao so với cùng kỳ là: thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 70% dự toán, tăng 57% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ đạt trên 80%; thu thuế nhà đất đạt trên 70%; xổ số kiến thiết đạt 65%; thuế thu nhập cá nhân đạt trên 140%; thu phí và lệ phí đạt 68% dự toán, tăng 74% so với cùng kỳ. Đối với nguồn thu liên quan đến đất đai, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đấu giá và cấp đất có thu tiền. Từ đầu năm đến nay, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, chỉ đạo, đôn đốc sát sao cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung quy hoạch, kế hoạch đấu giá đất.  Yêu cầu các ngành Thuế, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường, Kho bạc phối hợp giúp các xã tổ chức, xây dựng quy trình thực hiện khảo sát diện tích đất, tuyên truyền trên đài truyền thanh ba cấp, công khai quy hoạch, đền bù, thu hồi, vận dụng linh hoạt trong việc tổ chức đấu giá. Hướng dẫn các đơn vị về nghiệp vụ tài chính và phản ánh kịp thời các khoản thu tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, do vậy thu tiền sử dụng đất đến nay huyện đã thu đạt 52% dự toán tỉnh giao. Nhiều xã đã phối hợp quản lý tổ chức khai thác tốt nguồn thu là xã Văn Phú, Lạng Phong, Yên Quang, Thạch Bình, Sơn Thành, Cúc Phương, Phú Long.

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện: Nhiệm vụ thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2009 là rất nặng nề; thời tiết, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu. Vì vậy, các cấp, các ngành, cơ quan thuế của huyện cần thực hiện tốt những giải pháp sau: Tập trung động viên, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng tích lũy, phát triển nguồn thu, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm các chính sách kích cầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đăng ký, kê khai, quản lý và cấp mã số thuế thu nhập cá nhân cho tất cả người hưởng tiền lương, tiền công.Chủ động khai thác nguồn thu, thực hiện tốt việc chống thất thu, phấn đấu tăng thu ở những sắc thuế còn tiềm năng để bù đắp những khoản hụt thu, nhằm đảm bảo số thu cân đối đạt và vượt dự toán. Giám sát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp. Có biện pháp đôn đốc kịp thời số thuế phát sinh đã kê khai vào ngân sách Nhà nước. Thu đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước. Tập trung vào các khoản thuế, phí còn thất thu như: Thuế tài nguyên, thuế xây dựng cơ bản, phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt (nếu cần thiết thì bổ sung quy hoạch) tiến hành rà soát, tổng hợp từng vị trí đất, thửa đất có mức giá chưa phù hợp, phối hợp với các ngành có liên quan xác định, đề nghị điều chỉnh lại giá đất, trên cơ sở đó xác định giá khởi điểm hợp lý, nhằm thu hút nhân dân tham gia đấu giá. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thu, nộp thuế của các đối tượng, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, phối hợp với các ngành xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Mạnh Huy