Nho Quan công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị

Ngày 21/8, UBND huyện Nho Quan tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị đã nghe đơn vị tư vấn trình bày, thuyết minh tóm tắt về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch được điều chỉnh và xác định trên cơ sở toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Nho Quan và 7 xã Lạc Vân, Phú Sơn, Đồng Phong, Lạng Phong, Văn Phong, Văn Phương, Yên Quang. Điều chỉnh dự báo phát triển dân số: Đến năm 2035: khoảng 65.000 người. Đến năm 2050: khoảng 80.000 người.

Đồ án cũng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian, bổ sung hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với dự báo dân số và phạm vi lập quy hoạch mới. Phát triển mở rộng đô thị về phía Nam và phía Đông Bắc, theo hướng đô thị dịch vụ và hỗ trợ phát triển du lịch.

Điều chỉnh phương án bố trí trung tâm hành chính huyện theo hướng tổ chức lại không gian trung tâm hành chính hiện nay theo mô hình hợp khối, quỹ đất các cơ quan đã chuyển đi được thu hồi và bổ sung vào quỹ đất trung tâm hành chính. Khu vực phía Nam tại xã Văn Phong (trung tâm hành chính mới theo Quy hoạch 2013) định hướng thành khu đô thị công nghiệp, hỗn hợp.

Đồng thời, cập nhật các điều chỉnh cục bộ đã được UBND tỉnh phê duyệt: Cụm công nghiệp Văn Phong, điều chỉnh mặt cắt tuyến đường đi qua đô thị Phong Nhất phố Tân Nhất, điều chỉnh cục bộ một số chức năng đất và giao thông khu vực sân vận động thị trấn. Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn trước mắt và đảm bảo cấu trúc đô thị cho phát triển bền vững về dài hạn.

Ngoài ra, hiệu chỉnh một số thông tin tại quy hoạch năm 2013 và cập nhật quá trình thực hiện quy hoạch năm 2013 đến nay như: Các công trình trụ sở cơ quan, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật… Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội được quy hoạch đầy đủ, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 3 trong tương lai.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nho Quan đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã gắn tăng trưởng xanh vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống dân cư và tạo lập không gian đô thị hài hòa với cảnh quan khu vực nông thôn xung quanh. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp cần nghiên cứu, quán triệt và phổ biến rộng rãi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị.

Tiến hành rà soát lại các quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và đặc biệt là quy hoạch các xã nông thôn mới để điều chỉnh phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Nho Quan; từng bước cụ thể hóa Quy hoạch chung đã được phê duyệt; tham vấn các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để tiến hành sớm, triển khai lập các quy hoạch phân khu làm cơ sở thực hiện các quy hoạch chi tiết, các dự án về quy hoạch theo lộ trình phù hợp.

 Nguyễn Thơm