Nho Quan biểu dương, khen thưởng gần 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng 7/7, huyện Nho Quan tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020-2025). Dự Đại hội có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo huyện Nho Quan; đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của huyện.

Nho Quan biểu dương, khen thưởng gần 140 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Lãnh đạo huyện Nho Quan trao giấy khen cho các cá nhân điển hình tiêu biểu.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng lời kêu gọi tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn huyện Nho Quan đã phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo và đổi mới, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra. 

Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả; đã khơi dậy nội lực, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên lập thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào thành công sự nghiệp đổi mới quê hương, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Năm 2016, nhân dân và cán bộ huyện Nho Quan được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu khối thi đua các huyện, thành phố của tỉnh. Ngoài ra, hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. 

Tại đại hội, huyện Nho Quan đã khen thưởng cho 18 tập thể, 120 cá nhân điển hình tiên tiến.

Đại hội đã phát động động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025 và bầu chọn đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. 

Tin, ảnh: Xuân Trường