Nhiều hoạt động của Hội phụ nữ hướng về các xã nghèo

Chúng tôi về ba xã thuộc vùng "rốn lũ" của huyện đồng chiêm trũng Gia Viễn là Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong. Các xã nghèo giờ như được tăng thêm động lực trong phát triển kinh tế với sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có vai trò của Hội LHPN tỉnh .

Chúng tôi đến thăm gia đình chị Phạm Thị Mỹ, hội viên phụ nữ thuộc chi hội Hòa Bình (xã Gia Minh). Trong khoảng sân rộng, đàn gà ba chục con do Hội phụ nữ tỉnh hỗ trợ đã lớn, con nào, con nấy chắc nịch. Phía chuồng sau nhà, 50 con gà từ nguồn giúp giảm nghèo của xã đang trổ giò, thi nhau mổ những hạt thóc… Đón chúng tôi trong bộn bề của những bao lúa mới thu hoạch, chị Mỹ phấn khởi cho biết: Được sự quan tâm của Tỉnh hội và xã Gia Minh, gia đình tôi được hỗ trợ con giống để chăn nuôi. Tuy chưa đến thời kỳ cho thu nhập nhưng với nguồn con giống được giúp đỡ, chắc chắn gia đình tôi sẽ bớt khó khăn và phấn đấu thoát nghèo vào cuối năm nay. Đồng chí Trưởng ban Gia đình và xã hội, Hội LHPN tỉnh cho biết thêm: Hộ gia đình chị Mỹ là một trong 30 hộ hội viên phụ nữ của ba xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện Gia Viễn được Hội hỗ trợ về con giống để giúp thoát nghèo. Từ tháng 4 năm nay, qua khảo sát và nắm bắt nhu cầu, mong muốn của hội viên nghèo, Hội phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ mỗi xã nghèo 10 mô hình con giống. Trong đó, có 15 mô hình nuôi gà thả vườn và 15 mô hình nuôi lợn nái.  Cùng với việc hỗ trợ các hộ gia đình hội viên nghèo có thêm điều kiện, tư liệu sản xuất, chăn nuôi, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể về triển khai Nghị quyết 10, phối hợp và hỗ trợ các xã xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm địa phương, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao KHKT, dạy nghề, tạo việc làm, tạo vốn, tư vấn xuất khẩu lao động…. để hội viên phụ nữ nghèo, hộ gia đình nghèo lựa chọn phương án việc làm, phát triển kinh tế. Các mô hình trồng nấm, nuôi gà thả vườn, nuôi lợn nái, làm nghề chẻ tăm hương… hiện nay đã xuất hiện ở các xã Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong và thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, người dân tham gia. Bước đầu nghề mới chưa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng tranh thủ thời điểm nông nhàn, ai cũng có thể làm nghề và hướng dẫn, giúp đỡ cho nhiều người cùng làm.

Chị Đào Thị Máy, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Gia Minh cho biết: Toàn Hội có 196 hộ nghèo/214 hộ nghèo toàn xã. Do đó, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, đoàn thể, Hội phụ nữ xã phấn đấu giúp 27 hộ hội viên thoát nghèo trong năm. Đến nay, Hội phụ nữ xã đã tổ chức được 3 lớp dạy nghề chẻ tăm hương và đã có 156 người làm nghề. Bên cạnh đó, phối hợp cùng các đoàn thể khác, đã có 356 lượt hội viên phụ nữ được tập huấn, chuyển giao KHKT…

Nghề chẻ tăm hương  đang phát triển mạnh trong phụ nữ xã Gia Minh.

Tại xã Gia Phong, gia đình chị Đinh Thị Thổ ở xóm 4 Ngọc Động là một hộ được Hội phụ nữ tỉnh hỗ trợ nuôi lợn nái, nay con mẹ đã đẻ lứa đầu tiên được 12 con. Chị Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội phụ nữ xã, cho biết: Toàn hội còn 133 hộ nghèo/599 hội viên. Thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 10, không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà Hội phụ nữ xã đã triển khai hiệu quả việc xây dựng các mô hình giảm nghèo cùng các mô hình giảm nghèo của đoàn thanh niên, hội nông dân, CCB…  Đến nay, toàn xã có 109/177 mô hình phát triển kinh tế được triển khai với tổng kinh phí trên 73 triệu đồng. Trong đó, một số mô hình bước đầu thu hút nhiều người tham gia và đem lại giá trị kinh tế cao là: mô hình trồng nấm, lúa+ cá, gà thả vườn… Không chỉ tích cực lao động, sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, hội viên phụ nữ và người dân ba xã còn nhiệt tình, trách nhiệm trong việc giúp đỡ ngày công để cùng cấp ủy, chính quyền và sự hỗ trợ của tỉnh xóa các nhà dột nát trên địa bàn.

Ở Hội phụ nữ xã Gia Lạc, cùng với phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông, nhiều hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia đóng góp ngày công giúp các hộ nghèo, hộ chính sách xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát. Đến nay, đã có 3/4 nhà hoàn thành, 1 nhà đang trong quá trình xây dựng. Theo kế hoạch, trong năm 2008, có 25 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách thuộc ba xã Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà dột nát theo Đề án 02 của HĐND tỉnh.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chúng tôi được biết: Kết quả bước đầu của việc giúp đỡ ba xã  có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện Gia Viễn theo tinh thần Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục quan tâm triển khai tốt các kế hoạch, chương trình đề ra, nhất là việc hỗ trợ các xã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với tình hình địa phương và nhu cầu của hộ nghèo, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động dạy nghề, đẩy mạnh tuyên truyền xuất khẩu lao động…. giúp các xã nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Bài, ảnh: Phan Hiếu