Người Bí thư chi bộ giàu nhiệt huyết

Năm 2019 vừa qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố 5, phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã thoát được "nỗi khổ" kéo dài nhiều năm đó là không có nhà văn hóa để tổ chức các sinh hoạt cộng đồng. Có được kết quả đó là do sự chung tay của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố, trong đó vai trò đóng góp của đồng chí Phạm Văn Hòa, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 5 được thể hiện và ghi nhận rất rõ ở việc vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của và tổ chức xây dựng nhà văn hóa.

Tìm hiểu được biết, từ năm 2018 trở về trước, Tổ dân phố chưa có nhà văn hóa, sinh hoạt chi bộ được tổ chức tại nhà riêng bí thư chi bộ; hội họp của phố thì phải dựng rạp, tổ chức ở vỉa hè, lòng đường, rất bất tiện. Bí thư chi bộ tổ dân phố 5 Phạm Văn Hòa cùng chi bộ họp bàn, thống nhất giải pháp, tiến hành vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân chung tay góp sức xây dựng nhà văn hóa phố. 

Cùng với mức đóng góp chung được nhân dân trong phố đồng thuận, Bí thư chi bộ Phạm Văn Hòa trực tiếp đến những gia đình có điều kiện để vận động ủng hộ, đóng góp thêm... Kết quả đã vận động nhân dân đóng góp 153 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa. Trong một thời gian ngắn, nhà văn hóa phố với diện tích sử dụng gần 100m2 đã được hoàn thiện, khánh thành đưa vào sử dụng trong sự vui mừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố. Trước đó, Bí thư chi bộ Phạm Văn Hòa còn tổ chức vận động nhân dân đóng góp được 20 triệu đồng xây dựng 2 cổng chào khu phố; 31 triệu đồng xây dựng tuyến đường liên phố; 50 triệu đồng nâng cấp hệ thống cống rãnh thoát nước.

Gặp gỡ, trò chuyện, Bí thư chi bộ Phạm Văn Hòa gây ấn tượng với mọi người bằng sự khiêm tốn, giản dị. Trong nhiều năm liên tục làm Bí thư chi bộ Tổ dân phố 5 phường Vân Giang, ông luôn căn cứ vào chương trình hành động của Đảng ủy phường, cùng với cấp ủy Chi bộ xây dựng các Nghị quyết của Chi bộ cho phù hợp với tình hình thực tế; triển khai thực hiện trong Chi bộ và các tổ chức đoàn thể quần chúng đạt hiệu quả cao, như: Nghị quyết chuyên đề về "Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang", chuyên đề "Dân vận khéo", xây dựng "Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội"... được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện nên có kết quả cao.

Chia sẻ kinh nghiệm của người đứng đầu chi bộ, ông Hòa cho biết: Trong sinh hoạt chi bộ phải chấp hành đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy phường để áp dụng vào tình hình thực tế của Chi bộ. Khi dự thảo nội dung sinh hoạt chi bộ thì hướng chi bộ thảo luận trọng tâm những việc thiết thực, cụ thể, bàn ra nghị quyết cụ thể, phân công cụ thể cho từng cấp ủy, đảng viên. 

Do vậy đã phát huy tính dân chủ trong Đảng, có nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng nghị quyết. Quá trình thực hiện nghị quyết thì sâu sát kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được phân công... Nhờ đó, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật như thực hiện quy chế quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phố an toàn đều thực hiện tốt và dần đi vào chiều sâu, các hoạt động thu thuế, phí, lệ phí, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được nhân dân ủng hộ tích cực. Từ năm 2011 đến 2017, Chi bộ Tổ dân phố 5 được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bản thân Bí thư chi bộ Phạm Văn Hòa nhiều năm liền được công nhận và khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vân Giang