Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Nho Quan: Khơi dậy và phát huy sức mạnh gắn kết cộng đồng

20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã được các khu dân cư trên địa bàn huyện Nho Quan tổ chức nền nếp, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng. Trong ngày hội, ngoài việc tổ chức phần lễ bảo đảm trang nghiêm, các khu dân cư còn chú trọng tổ chức phần hội với nhiều hoạt động ý nghĩa như: giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT mang đậm nét văn hóa truyền thống của các vùng miền…, do vậy thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Những hoạt động thiết thực của Ngày hội không chỉ làm giàu thêm đời sống tinh thần cho nhân dân mà quan trọng hơn cả là đã khơi dậy và phát huy sức mạnh gắn kết cộng đồng để cùng nhau vun bồi và phát huy những nét đẹp riêng có của mỗi khu dân cư, chung tay góp sức làm cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Nho Quan: Khơi dậy và phát huy sức mạnh gắn kết cộng đồng

Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở bản Ao Lươn, xã Kỳ Phú (Nho Quan) luôn diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Mường. Ảnh: Đức Lam

Có dịp tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở bản Ao Lươn, xã Kỳ Phú (Nho Quan), chúng tôi cảm nhận rõ hơn về niềm vui, niềm tự hào của mỗi người dân nơi đây. Trong Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức như: giao lưu văn nghệ, tổ chức thi đấu đánh mảng, ném còn, bắn nỏ, đánh đu, đi cà kheo..., tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 

Ông Bùi Ngọc Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Ao Lươn phấn khởi cho biết: Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, người dân trong bản lại hào hứng chuẩn bị cho Ngày hội như: Chỉnh trang nhà cửa, dọn vệ sinh đường làng; tham gia luyện tập TDTT, luyện tập các tiết mục văn nghệ, tham gia trang trí khánh tiết… Nhiều gia đình còn kêu gọi con em đang học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc để về tham dự Ngày hội, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đầm ấm, phát huy được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. 

Tham gia Ngày hội, nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, thấy được sức đóng góp của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, đoàn kết. Đối với người dân ở bản Ao Lươn có 100% đồng bào dân tộc Mường sinh sống thì Ngày hội còn là dịp trao truyền và giao lưu các giá trị văn hóa của người Mường, cũng là dịp để mỗi người con sống xa quê được trở về hội tụ gia đình, chung niềm vui với bà con làng bản trong ngày hội. Qua đó, các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nét văn hóa đặc sắc của người Mường được trao truyền và phát huy. 

Nho Quan hiện có 268 khu dân cư. Hằng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đồng loạt ở 100% khu dân cư trên địa bàn huyện với tỷ lệ gia đình trong khu dân cư tham gia đạt trên 90%, nhiều khu dân cư có 100% số hộ gia đình tham gia. Trong dịp này, nhân dân ở khu dân cư được gặp gỡ, trao đổi, mạn đàm về những vấn đề quan tâm, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư. 

Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống của quê hương, đất nước; phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng mở rộng dân chủ xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu. Trên 95% khu dân cư trên địa bàn huyện đã tổ chức "Bữa cơm đại đoàn kết". Trong 20 năm qua, toàn huyện đã có trên 3.500 hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại Ngày hội. Đây là hoạt động góp phần làm cho Ngày hội càng thêm ý nghĩa, củng cố hơn nữa tình cảm đoàn kết, chan hòa, đầm ấm trong nhân dân ở cộng đồng dân cư. 

Trong Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức như giao lưu văn nghệ, tổ chức các môn thể thao như: cầu lông, bóng chuyền, cờ tướng, các trò chơi dân gian... Tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, các khu dân cư đã tổ các hoạt động TDTT như: thi đánh mảng, ném còn, bắn nỏ, đánh đu, đi cà kheo.... Qua đó các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn được bảo tồn và phát huy. 

Đặc biệt, trong Ngày hội, nhiều khu dân cư đã phát động các phong trào thi đua gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: thi đua "Xây dựng gia đình văn hóa", "Xây dựng khu dân cư văn hóa", xây dựng các gia đình điển hình "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền"… Thông qua các hoạt động này góp phần xây dựng nếp sống mới; các hủ tục mê tín, dị đoan, lạc hậu, các tai, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Tại Ngày hội, nhân dân được bàn bạc và quyết định những nội dung hoạt động liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư như vấn đề xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; giải pháp thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài; bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống tệ nạn xã hội; giúp nhau trong phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, giúp nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi… 

Việc tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở từng khu dân cư trên địa bàn huyện Nho Quan đã góp phần triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ các cấp phát động. Nổi bật là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai rộng khắp, nội dung thiết thực, hiệu quả. Đến cuối năm 2022, 26/26 xã trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngày 2/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Nho Quan luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, có sức lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, xây dựng huyện Nho Quan thực sự trở thành vùng quê đáng sống.

Mai Lan