Ngành Thuế cơ bản hoàn thành thu thuế môn bài năm 2020

Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thu và quản lý nguồn thu ngay từ những ngày đầu năm, đến nay các đơn vị của ngành Thuế đã cơ bản hoàn thành kế hoạch thu thuế môn bài năm 2020.

Ngành Thuế cơ bản hoàn thành thu thuế môn bài năm 2020

Giải quyết thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế tỉnh.

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, thuế môn bài là loại thuế nộp hàng năm, bậc môn bài được xác định căn cứ vào vốn đăng ký của doanh nghiệp, thu nhập kinh doanh của hộ cá thể. Mặc dù số thu lệ phí môn bài không lớn trong tổng nguồn thu ngân sách Nhà nước nhưng sắc thuế này lại có ý nghĩa rất quan trọng bởi có đối tượng điều chỉnh rộng liên quan đến toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Điều đó không chỉ giúp ngành Thuế nắm được số lượng tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thuộc diện quản lý và nộp thuế, mà còn quản lý chặt chẽ thu nhập của từng tổ chức, cá nhân để điều chỉnh số thu cho phù hợp.

Để thực hiện tốt công tác thu thuế môn bài năm 2020, ngay từ cuối năm 2019 ngành Thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế khu vực, chi cục thuế các huyện tham mưu với UBND các huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác thu thuế môn bài.

Bước sang những ngày đầu tháng 1 năm nay, Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi cục thuế thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý và tăng thu, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân nắm bắt, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Công tác tuyên truyền được các đơn vị của ngành phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông báo nội dung thu thuế môn bài trên đài phát thanh của huyện, thành phố; tổ chức tuyên truyền trực quan và tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường chính, các điểm tập trung nhiều hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh để người dân hiểu và nắm bắt chính xác các thông tin về kê khai thuế môn bài.

Cùng với công tác thông tin, tuyên truyền, các chi cục thuế đã tổ chức phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức quyết tâm sớm hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài. Đồng thời chủ động rà soát, nắm bắt số doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới phát sinh trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn thủ tục khai, nộp thuế môn bài theo quy định.

Các đội thuế phối hợp chặt chẽ với hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn chủ động tham mưu với các cấp chính quyền xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trong việc rà soát, điều tra doanh thu, thu nhập thực tế để phân loại đối tượng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và xếp bậc theo quy định của biểu thuế môn bài. Bên cạnh đó, các đơn vị phân công cán bộ bám sát cơ sở và kịp thời đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế môn bài vào ngân sách Nhà nước đúng thời hạn.

Do quyết liệt thực hiện các biện pháp thu nên các đơn vị của ngành Thuế đạt được kết quả cao trong chiến dịch thu thuế môn bài năm 2020. Tính đến trung tuần tháng 2, các đơn vị cơ bản hoàn thành thu thuế môn bài với tổng số thu đạt gần 12 tỷ đồng (hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao). Việc sớm hoàn thành thu thuế môn bài tạo điều kiện để các chi cục thuế chuyển sang quản lý, khai thác các sắc thuế khác và sẽ là động lực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thu ngân sách năm 2020.

Bài, ảnh: Hồng Giang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện