Ngành Hải quan: Nỗ lực trong công tác thu thuế xuất, nhập khẩu

Mặc dù số thu ngân sách được giao tăng so với năm 2018 và chịu tác động giảm thuế suất sâu rộng từ việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do, nhưng với sự nỗ lực của ngành Hải quan, công tác thu thuế xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả khả quan.

Ngành Hải quan: Nỗ lực trong công tác thu thuế xuất, nhập khẩu

Lắp ráp ô tô tại Nhà máy ô tô Hyundai Thành Công (Khu công nghiệp Gián Khẩu). Ảnh: Đức Lam

Thu ngân sách vượt 30% dự toán

Thông tin về tình hình thu ngân sách 8 tháng năm 2019, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh cho biết: Số thu thuế xuất, nhập khẩu do Cục Hải quan Hà Nam Ninh quản lý ước đạt 6.071 tỷ đồng, trong đó Chi cục Hải quan Ninh Bình thực hiện trên 4.605 tỷ đồng, bằng 130,29% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt hơn 92,2% chỉ tiêu phấn đấu năm 2019.

Để đạt được số thu ngân sách nêu trên, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã phát động trong toàn ngành phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước, đồng thời thực hiện đồng bộ, có hiệu quả giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan đã nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý thu, nhất là coi trọng việc kiểm tra thực tế ngay từ khâu thông quan về giá, mã số hàng hóa, xuất xứ... cho đến kiểm tra sau thông quan nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp khai sai, góp phần tăng thu ngân sách.

Ngoài ra, ngành Hải quan đã chủ động triển khai các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật về thuế; cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tham gia thông quan hàng hóa...

Về khách quan, số thu tăng là do tỉnh có những cơ chế, chính sách trong công tác thu hút đầu tư ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, Tập đoàn Thành Công đã triển khai dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe ô tô tải, xe bán tải, xe khách, xe bus và các loại xe chuyên dùng, mang lại nguồn thu lớn trong tổng số thu thuế xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong 8 tháng năm 2019, doanh nghiệp đã nộp 3.800 tỷ đồng thuế xuất, nhập khẩu và phấn đấu hết năm 2019 sẽ nộp 4.200 tỷ đồng.

Điều chỉnh tăng thu ngân sách

Mới đây, tỉnh Ninh Bình đã điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 giao cho ngành Hải quan là 5.000 tỷ đồng. Như vậy, trong những tháng còn, lại ngành Hải quan phấn đấu thu thêm 395 tỷ đồng.

Đánh giá về những khó khăn, thuận lợi trong công tác thu thuế xuất, nhập khẩu trong những tháng cuối năm 2019, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh cho rằng: Hoạt động xuất, nhập khẩu được dự báo tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là sau khi Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Bên cạnh yếu tố thuận lợi vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu như việc thực hiện ngày càng sâu rộng các hiệp định thương mại tự do. Do đó, trong những tháng tới, ngành Hải quan tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu ngân sách.

Trong đó, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã chỉ đạo Chi cục Hải quan Ninh Bình triển khai nghiêm túc các giải pháp thu ngân sách Nhà nước theo nội dung Chỉ thị số 723/CTTCHQ ngày 30/1/2018 của Tổng Cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019.

Đồng thời phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến số thu, số thuế dự kiến hoàn thành đối với mặt hàng linh kiện ô tô, những yếu tố tác động đến số thu khi sửa đổi Nghị định 125/2017/NĐ-CP về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Tăng cường kiểm tra hồ sơ ngay từ khâu thông quan, tiếp tục thực hiện chuyên đề kiểm soát rủi ro trong hoạt động lợi dụng tờ khai luồng xanh đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngành cũng quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp thu hồi thuế nợ đọng. Trong đó, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại đơn vị; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng doanh nghiệp nợ, tình trạng thực tế của doanh nghiệp, nguyên nhân chưa thu hồi được nợ, đưa ra biện pháp xử lý nợ phù hợp. Tiến hành rà soát, kiểm tra các trường hợp miễn thuế, kiểm tra việc phân loại hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ không thu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan để gian lận trốn thuế. Bên cạnh đó, ngành Hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Giáng Hương