Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Tam Điệp sớm trở thành đô thị loại II

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Tam Điệp đã giành được kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; văn hóa - xã hội phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sớm hơn 3 năm so với kế hoạch; nâng cao tiêu chí đô thị loại III, triển khai lộ trình xây dựng đô thị loại II có nhiều kết quả tích cực. 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đều đạt và vượt.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Tam Điệp sớm trở thành đô thị loại II

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, TUV, Bí thư Thành ủy Tam Điệp dự chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trung Sơn - đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh. Ảnh: Đức Lam

Còn nhớ những ngày đầu của nhiệm kỳ 2015-2020, trong niềm hân hoan đón chào sự kiện đặc biệt: Thị xã Tam Điệp vừa được công nhận trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, yêu cầu đặt ra đối với một đô thị trẻ giàu tiềm năng ở phía Tây Nam tỉnh là phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố đã triển khai kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó là sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân tạo quyết tâm và động lực trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của thành phố; biết chọn khâu trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở luôn năng động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thực tiễn đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân. Cùng với đó là kế thừa thành tựu và kết quả của các nhiệm kỳ trước; huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và đồng hành với các doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 9,03%; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 15.765 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 67,5%; dịch vụ chiếm 30%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 2,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/năm. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, sản phẩm dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2019 đạt 3.933 tỷ đồng (tăng 49,6% so với năm 2015). Đã phát triển một số mặt hàng xuất khẩu mới, năm 2019, tổng giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 291 triệu USD (tăng 61% so với năm 2015); tổng giá trị hàng nhập khẩu ước đạt 119,8 triệu USD...

Bên cạnh đó, nông nghiệp, nông thôn phát triển khá toàn diện. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 681 tỷ đồng (tăng 35,6% so với năm 2015); giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt trên 134,7 triệu đồng (tăng 64,1 triệu đồng so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 48 triệu đồng/năm (tăng 21,4 triệu đồng so với năm 2015)... Năm 2017, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, sớm hơn 3 năm so với mục tiêu Đại hội đề ra; xã Quang Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong nhiệm kỳ cũng ghi nhận thành phố đã có nhiều giải pháp thiết thực, quyết liệt, hiệu quả trong việc tạo và khai thác nguồn thu ngân sách. Hằng năm, thu ngân sách Nhà nước đều hoàn thành vượt mức tỉnh giao. Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 300,6 tỷ đồng, trong đó, thu từ thuế, phí, sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng 2/3 trong tổng thu ngân sách Nhà nước. Bình quân thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh so với năm 2015 tăng 32%/năm. 

Với vai trò là đô thị hạt nhân phía Tây Nam của tỉnh, công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch được thành phố quan tâm đúng mức, triển khai một cách khoa học, đồng bộ. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới theo lộ trình nâng cấp lên đô thị loại II; giai đoạn 2015 - 2020, thành phố đầu tư xây dựng mới 145 công trình với tổng kinh phí trên 417,4 tỷ đồng. 

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố Tam Điệp chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng y tế; giáo dục; văn hóa; thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác giảm nghèo; bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ đó các nhà trường được đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học theo hướng hiện đại, chuẩn quốc gia, đến nay, 100% trường học trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu. Cùng với đó là hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở được củng cố và quan tâm đầu tư. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục phát triển sâu rộng. Hằng năm, có 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ trên 70%.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng đối tượng. Đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn từng bước được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 0,82%; hộ cận nghèo giảm xuống còn 1,48%; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 92,5%. 

Thành phố đồng thời triển khai nhiều biện pháp, do đó an ninh-quốc phòng được giữ vững, đảm bảo, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH trên địa bàn.

Một kết quả nổi bật nữa đó là hệ thống chính trị của thành phố luôn được củng cố, tăng cường, không ngừng phát huy vai trò trong đời sống xã hội. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền ngày càng nâng cao. Thành phố đã tập trung xây dựng chính quyền điện tử với việc triển khai ứng dụng CNTT và phần mềm quản lý điều hành văn bản liên thông 3 cấp. Công tác quản lý, điều hành có nhiều đổi mới; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, 100% cơ quan, đơn vị đã niêm yết các thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu; việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 theo quy trình trên hệ thống một cửa điện tử đảm bảo ổn định. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. 

Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ qua, các cấp ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng được đảm bảo và giữ vững; kỷ cương, kỷ luật được thực hiện nghiêm; khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ được nâng lên góp phần củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân. Hằng năm, số đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh đạt 86%; chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh đạt 98%.

Đáng ghi nhận là phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới. Thành ủy,  cấp ủy cơ sở đã kịp thời ban hành và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch, các quy định, quy trình công tác, bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị và sự quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, quyết định những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ nguồn lực tài chính; khai thác, sử dụng tài nguyên; quy hoạch, kế hoạch và các dự án lớn... Đồng thời, chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Tổ chức các hội nghị giao ban cụm phường, xã; hội nghị đối thoại với các tầng lớp nhân dân, từ đó kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; kịp thời giải quyết, tháo gỡ các băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở... 

Những kết quả trên các mặt công tác góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thêm tin tưởng, phấn khởi và đồng thuận với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phát triển của quê hương, đất nước.

Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Tam Điệp đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh; đưa Tam Điệp sớm trở thành đô thị loại II. 

Để đạt được mục tiêu lớn này, trong nhiệm kỳ tới, đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Mặt khác, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Một số nhiệm vụ trọng tâm cũng đã được xác định, đó là: Thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường vào khu công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; đa dạng hóa huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại II. Phát triển dịch vụ thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố. Hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố; chủ động phối hợp, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, nhất là các dự án giao thông lớn, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Trong nhiều giải pháp, Đảng bộ thành phố xác định phải đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, phong cách, lối làm việc của các cấp ủy. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, trung thực, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, nói đi đôi với làm; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, không ngừng củng cố, giữ gìn mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng với nhân dân; phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Đổi mới cách ban hành nghị quyết của cấp ủy theo hướng thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, tính khả thi cao và đảm bảo nguồn lực thực hiện. Chỉ đạo chính quyền cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, các nhiệm vụ trọng tâm. Bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị, người đứng đầu; hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Tin tưởng rằng với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", Đảng bộ, quân và dân thành phố sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố sẽ được nâng cao; các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững sẽ được huy động và sử dụng hiệu quả; thành phố Tam Điệp sẽ sớm trở thành đô thị loại II như niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, quân và dân thành phố.

Nguyễn Cao Sơn

TUV, Bí thư Thành ủy Tam Điệp