Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 9 tháng năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình ngày càng khởi sắc, nhiều chỉ tiêu như: giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ năm trước….

Tuy vậy, trong xu thế phát triển của tỉnh ta cũng còn nảy sinh nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của một số tổ chức và công dân, khiến cho số lượng công dân đến trụ sở tiếp dân của các cơ quan hành chính Nhà nước và số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi đến các cấp, các ngành trong 9 tháng qua cũng tăng đáng kể, nhất là ở cấp huyện và cấp xã. 

Theo báo cáo của ngành chức năng, trong 9 tháng của năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 2.754 lượt công dân (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018), với 37 lượt đoàn đông người (có từ 5 người trở lên), trong đó: cấp tỉnh tiếp 476 lượt công dân (giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018), cấp huyện tiếp 1.229 lượt công dân (tăng 43% so với cùng kỳ năm 2018), cấp xã tiếp 1.049 lượt công dân (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2018). Nội dung công dân đến Trụ sở tiếp dân của tỉnh và các cơ quan hành chính Nhà nước khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, tranh chấp đất đai; chính sách xã hội...; tố cáo cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã vi phạm chế độ quản lý, sử dụng đất đai; sai phạm trong quản lý đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, trong cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tài chính, ngân sách, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa phương và thực hiện các chế độ chính sách xã hội…. 

Cũng trong 9 tháng năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận, xử lý 1.708 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đơn thư có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính là 82 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 69/82 vụ việc, đạt tỷ lệ 84% (khiếu nại giải quyết 35/42 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,3%; tố cáo giải quyết 34/40 vụ việc, đạt tỷ lệ 85%). Kết quả giải quyết: khiếu nại đúng 01 vụ, chiếm 3%; khiếu nại đúng một phần 01 vụ, chiếm 3%; khiếu nại sai 33 vụ, chiếm 94% (trong đó có 09 vụ việc giải quyết thông qua hòa giải). Số vụ việc tố cáo đúng 01 vụ, chiếm 2,9%; tố cáo có đúng, có sai 08 vụ, chiếm 23,5%; tố cáo sai 25 vụ (trong đó có 05 vụ người tố cáo rút đơn), chiếm 73,6%.

Từ kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thời gian qua cho thấy:  Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được  cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, duy trì thường xuyên, đi vào nề nếp, đúng trình tự quy định của pháp luật và có sự phối, kết hợp chặt chẽ, thường xuyên trong giải quyết đơn thư khiếu tố của công dân giữa sở, ngành với địa phương. Hàng tháng, các đồng chí lãnh đạo là Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh đến thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố đều có lịch tham gia trực tiếp, tiếp công dân. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh nhằm tuyên truyền, giải thích cho công dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Do làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ta được đảm bảo, không có "điểm nóng". Các vụ việc mới phát sinh cơ bản đã được chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Một số vụ việc tồn đọng, kéo dài đã được quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch giải quyết, hạn chế tái khiếu, tái tố, khắc phục được tình trạng công dân tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan nhà nước để khiếu kiện. Tuy vậy, vẫn còn có một số hạn chế là: chất lượng tiếp công dân chưa cao, nhất là ở cấp xã; việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện vẫn còn một số buổi ủy quyền cho cấp phó, thanh tra, văn phòng thực hiện. Một số vụ việc thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết còn chậm, kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành nhất là người đứng đầu cần tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Dự báo thời gian tới đây, số lượng công dân đến các trụ sở tiếp dân sẽ nhiều, tình hình khiếu nại, tố cáo sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo, cần phải nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cấp cơ sở, theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn quy định của pháp luật nhằm hạn chế thấp nhất vụ việc mới phát sinh. Đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội.

Nguyễn Đông