Năm 2008, Ninh Bình có 1.650 đoàn viên được kết nạp Đảng

Trong năm 2008, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng có bước phát triển mới, cuộc vận động "đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên" tiếp tục được các cơ sở Đoàn trong tỉnh triển khai và được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng.

Trong năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 2.100 đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng, có 1.650 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (chiếm tỷ lệ 80%).

Những đảng viên trẻ đã góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Minh Tâm