Mùa lễ hội trên sông

Vùng đất Kinh đô Hoa Lư xưa không chỉ được bao bọc bởi thành lũy là những dãy núi trùng điệp mà những dòng sông Ngô Đồng, Hoàng Long, Sào Khê... như một chứng nhân của lịch sử dân tộc, ôm trong mình hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hết sức phong phú. Các lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc của vùng đất Cố đô đều được diễn ra trên sông, tạo nên một không gian văn hóa rộng lớn, kết tinh những giá trị nhân văn cao đẹp, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, phần nào cho thấy sự đa dạng, phong phú trong đời sống tinh thần của người Tràng An.

Mùa lễ hội trên sông

Rước nước trên sông Hoàng Long.

 

Mùa lễ hội trên sông
Rước nước cầu mưa thuận gió hòa

 

Mùa lễ hội trên sông
Thuyền rồng trên sông Sào Khê.

 

Mùa lễ hội trên sông
Đón thuyền rồng.

 

Mùa lễ hội trên sông
Trẩy hội bên bến Tam Cốc.

 

Mùa lễ hội trên sông
Du khách trong ngày Lễ hội "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An".

 

Mùa lễ hội trên sông
Sắc vàng Tam Cốc.

 

Mùa lễ hội trên sông
Lễ hội đền Đức Thánh Nguyễn.

 

Chùm ảnh của Trường Huy