MTTQ xã Khánh Cường tổ chức Đại hội điểm

Trong 2 ngày 7 và 8/9, tại hội trường Nhà văn hóa xã, MTTQ xã Khánh Cường (Yên Khánh) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2008-2013.

 

 

 

 

 

Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Yên Khánh tổ chức Đại hội và là đơn vị thứ 3 được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác trong tỉnh. Đồng chí Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2003-2008, MTTQ xã Khánh Cường đã phát huy những thuận lợi, vượt qua khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đẩy mạnh các cuộc vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, đến nay Khánh Cường đã có 21/21 thôn xóm được công nhận là khu dân cư tiên tiến, 21/21 xóm được công nhận là làng văn hóa các cấp. Toàn xã có 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.  MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí cùng với nguồn ủng hộ từ cấp trên hỗ trợ xóa nhà tranh, vách đất cho 11 hộ nghèo với số tiền 98 triệu đồng, tuyên truyền, vận động, xây dựng một số quỹ như: Quỹ khuyến học, Quỹ đền ơn, đáp nghĩa...  Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Khánh Cường đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen; 11 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen và kỷ niệm chương do có nhiều thành tích trong công tác mặt trận.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe 4 ý kiến tham luận của các đại biểu nhằm làm rõ thêm những kết quả, kinh nghiệm tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

Đại hội đã hiệp thương cử 43 vị vào Ủy ban MTTQ xã,  5 vị vào Thường trực Ủy ban MTTQ xã và bầu 9 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Kim Duyên