MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại huyện Gia Viễn

Chiều ngày 29/11, đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đố với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Thông tri số 08-TT/TU ngày 3/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại Huyện ủy Gia Viễn và Đảng ủy xã Gia Tân. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội đồng tư vấn của MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ngành có liên quan.

MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện cuộc vận động

Đoàn giám sát và thăm công trình nhà văn hóa xã Gia Tân.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Thông tri số 08 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là thực hiện nội dung đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, Gia Viễn đã có nhiều giải pháp để chỉ đạo công tác giảm nghèo, dậy nghề, hỗ trợ vốn ưu đãi, chuyển giao tiến bộ công nghệ mới, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Qua 2 năm đã xây dựng được 60 mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao.

Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai sâu rộng, huyện đã quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể thao; đến nay, 100% xã có nhà văn hóa; 99% số thôn, xóm, phố đạt danh hiệu văn hóa; 86% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia; trong năm 2019, đã vận động xây dựng 130 nhà, sửa chữa 54 nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 2,58%.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. Nhân dân đã hiến trên 255 nghìn m2 đất, trên 9.800 ngày công lao động, làm gần 37,5km đường giao thông nông thôn, đảm bảo trên 95% số đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, tham gia trồng 17 km đường hoa, cải tạo cảnh quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường…

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận, đề nghị BTV Huyện ủy tiếp tục làm rõ các nguồn lực hỗ trợ trong xây dựng NTM, trong đó có sự đóng góp của người dân; về số liệu hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người; số thôn, xóm có nhà văn hóa; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Đồng thời kiến nghị huyện cần tập trung giải quyết các vấn đề như: môi trường, có biện pháp hỗ trợ cho các xã nợ xây dựng cơ bản lớn; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tham gia xây dựng cảnh quan môi trường để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Gia Viễn.

Đoàn giám sát làm việc tại huyện Gia Viễn.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh chúc mừng những kết quả huyện Gia Viễn đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" thời gian qua.

Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Gia Viễn tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 08-TT/TU của BTV Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và MTTQ VN các cấp trong huyện, đảm bảo điều kiện để MTTQ VN huyện triển khai Cuộc vận động, nhất là việc mặt trận phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân.

MTTQ và các đoàn thể của huyện cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Đồng chí cũng đề nghị huyện Gia Viễn cập nhật số liệu, tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thùy Phương- Đức Lam