Mặt trận Tổ quốc xã Ninh Vân: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Trong thời gian qua, ủy ban MTTQ xã ninh Vân (Hoa Lư) đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Đồng chí Phạm Kim Thành, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Ninh Vân cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ xã và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động. Nhiều phong trào, cuộc vận động được triển khai với cách làm hướng về cơ sở đã phát huy tính sáng tạo, tinh thần tự giác tham gia của cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân.

Triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", MTTQ xã đã xây dựng 2 mô hình điểm "Khu dân cư văn hóa NTM", "Gia đình văn hóa NTM" trên địa bàn các thôn, xóm. Với mục đích tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tự quản ở khu dân cư, tạo thói quen văn minh trong giao tiếp ứng xử, bảo vệ mội trường, giữ gìn an ninh trật tự. Sau hơn 2 năm triển khai, các mô hình đã đạt được kết quả tích cực, góp phần thay đổi nhận thức nhân dân trong việc thực hành lối sống văn hóa. Tính đến 12/2018, toàn xã có 2402/3003 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" chiếm tỷ lệ 80%; 12/13 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được kiểm soát với 41 vụ gây rối, vi phạm an ninh được giải quyết kịp thời và hiệu quả.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên cũng chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút hơn 80% cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" do Công đoàn xã phát động; phong trào "Sản xuất, kinh doanh giỏi giúp nhau xóa đói giảm nghèo" của Hội Nông dân; phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" của Hội Phụ nữ; phong trào "Xung kích bảo vệ tổ quốc", "Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp" của Đoàn thanh niên…

Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, với phương châm "không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động", MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành vận động nhân dân đổi mới các mô hình sản xuất, áp dụng công nghệ - kỹ thuật hiện đại vào nghề truyền thống chế tác đá mỹ nghệ của xã. Nhờ đó, trong thời gian qua, nghề chế tác đá Ninh Vân không ngừng phát triển với chất lượng sản phẩm được nâng lên, thị trường tiêu thụ ổn định, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Đến nay, tổng thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 35.5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 129 hộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, MTTQ xã tiếp tục duy trì triển khai cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Trong 5 năm, toàn xã đã vận động được 196 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội", cùng sự hỗ trợ của các cấp, ngành đã xây dựng, sửa chữa 16 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn về nhà ở; thăm hỏi, trao tặng trên 1000 xuất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Kim Thành, Chủ tịch MTTQ xã Ninh Vân cho biết: Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, MTTQ xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và tính tự giác, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, AN-QP tại địa phương.

Mạnh Tuấn