Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

Trong ký ức của nhiều người, những ngôi nhà lợp mái bổi, những đường dong ngõ xóm với mái ngói thâm nâu… đã gợi lại bao kỷ niệm của một thời thơ ấu được sinh ra, lớn lên và trưởng thành ở những vùng thôn quê đồng bằng Bắc Bộ. Nếp nhà xưa cũng là sự nhắc nhớ thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

 

Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

 

 

Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

 

 

Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

 

 

Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

 

 

Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

 

 

Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

 

 

Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

 

 

Lưu giữ hồn quê qua những nếp nhà

 

Ảnh của Vũ Đức Phương