Lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ".

Hàng năm Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xuất sắc, đồng thời tạo được khí thế thi đua sôi nổi, động lực, ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, LLVT tỉnh luôn đi đầu trong việc giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, được coi là nhiệm vụ chiến đấu của LLVT tỉnh trong thời bình. Qua hoạt động của công tác dân vận, công tác phòng, chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh đã củng cố mối đoàn kết quân - dân, góp phần tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; làm cho hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Cuộc vận động đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Các đơn vị tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến thuật của đơn vị chủ lực, diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các xã, phường, thị trấn; diễn tập ứng phó cháy rừng, phòng chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh...

Kết quả huấn luyện hàng năm đều đạt 95% quân số, tỷ lệ khá, giỏi trên 75%; luyện tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập phòng thủ cho các huyện, thành phố đều đạt kết quả khá; các cơ sở dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch... Ngoài ra, cuộc vận động còn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng.

Các cơ quan, đơn vị duy trì tốt nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng bảo quản, quản lý và sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, không để mất mát, hư hỏng, xuống cấp do thiếu trách nhiệm. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những sáng kiến mới, hiệu quả được áp dụng vào thực tiễn huấn luyện. Tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. triển khai thực hiện tốt chính sách với người có công theo Quyết định  290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới...

Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, tập trung thực hiện quyết liệt khâu đột phá, làm chuyển biến mạnh mẽ khâu yếu, mặt yếu, nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nhân cách người quân nhân cách mạng, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; các quy định về văn hóa công vụ, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Qua đó, làm cho nội dung của Cuộc vận động thêm phong phú, tiếp tục lan tỏa, thấm sâu hơn nữa vào đời sống, trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ; tạo cơ sở để nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; giữ vững bản chất, truyền thống, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động để phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trở thành lẽ sống, phương châm hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và tỏa sáng trong đời sống xã hội là trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh ra sức thi đua, học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, thấm nhuần sâu sắc quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, xác định rõ nhiệm vụ, phát huy hơn nữa vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm nòng cốt chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"; làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm cho LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Thượng tá Đinh Tiến Hóa(Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh)