Lực lượng vũ trang huyện Yên Mô: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng

Hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Yên Mô đã lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc.

Lực lượng vũ trang huyện Yên Mô: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng

Khánh thành nhà "Tình nghĩa" của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Trung úy chuyên nghiệp Bùi Xuân Công (Ban CHQS Yên Mô). Ảnh: Hồng Nam

Ngày 7-4-1947 là một dấu mốc quan trọng không thể nào quên. Đó là ngày Huyện đội dân quân Yên Mô được thành lập tại thôn Nộn Khê (xã Yên Từ). Lúc đầu chỉ có vài chục chiến sỹ tự vệ cứu quốc, đến nay có hàng nghìn người tham gia LLVT. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhất là những năm 1950-1954, huyện Yên Mô vừa là hậu phương, vừa là căn cứ địa của tỉnh, liên khu III, vừa là địa bàn tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Những năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, tiếp tục phát huy truyền thống đánh giặc giữ làng, xây dựng và chiến đấu bảo vệ quê hương, LLVT huyện đã tham gia xây dựng hàng trăm trận địa pháo cao xạ, tên lửa, thành lập hàng chục đơn vị trực chiến và cứu hộ; tham gia vận chuyển vũ khí, lương thực, làm mới và sửa chữa cầu phà, đường giao thông...  Trong chiến tranh ác liệt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, LLVT huyện ngày càng trưởng thành, kiên trì bám đất, bám dân, lập công xuất sắc. Đến nay, 13/18 xã, thị trấn của huyện đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân. Năm 2001, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Mô được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.

Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, LLVT huyện Yên Mô đã hoàn thành toàn diện, có chất lượng các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thượng tá Lê Xuân Hợp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho chúng tôi cho biết: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trên cơ sở thường xuyên quán triệt các quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, bám sát nhiệm vụ của địa phương, hàng năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đều sớm có Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. 

Những năm qua, LLVT từ huyện đến cơ sở đã duy trì, thực hiện nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp lễ, Tết các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp… Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực lượng Công an đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực, chủ động tham gia phòng, chống lụt bão, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiệm vụ xây dựng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT, đặc biệt là xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn đáp ứng được yêu cầu. Hàng năm, Ban CHQS huyện đã huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho hơn 90% lực lượng dân quân tự vệ cơ động; hoàn thành 100% chỉ tiêu báo động kiểm tra quân số, sẵn sàng động viên và huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Nhiệm vụ huấn luyện được gắn với nhiệm vụ diễn tập ở các cấp.

Hàng năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho huyện tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ; nhiều lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho thanh niên nhập ngũ được tổ chức. Ngày lễ giao nhận quân thực sự là ngày hội của tuổi trẻ toàn huyện.

LLVT huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, quyên góp ủng hộ xây, sửa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, ủng hộ các Quỹ đền ơn đáp nghĩa… Đảng bộ quân sự huyện nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2008, 2009, LLVT huyện được Bộ tư lệnh Quân khu III và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết Thắng.

Nguyễn Thu